کلیدواژه‌ها = سعدی
‏«هرکه شیرینی فروشد، مشتری بر وی بجوشد»؛ نگرشی به عناصر غنایی‌ساز کلام سعدی در غزلیات

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 147-164

10.22108/liar.2018.102126.1193

مرتضی عباسی؛ غلامحسین شریفی ولدانی؛ طاهره خوشحال دستجردی


بررسی سرعتِ روایت در حکایت‌های گلستان سعدی بر اساس نظریّۀ ژنت

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 33-50

10.22108/liar.2016.21094

امید وحدانی فر؛ محمّدرضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری


بررسی تخلّص در غزل های نظیره وار دورۀ بازگشت ادبی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 31-48

زهره احمدی پور اناری؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری


مقایسه سبکی منشآت قائم مقام و گلستان سعدی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 89-110

ذوالفقار علامی؛ فریبا کیانیان