شیوه‌های ساختاری، توضیحی و استنادی بیان معنا در انوار سهیلی
1. شیوه‌های ساختاری، توضیحی و استنادی بیان معنا در انوار سهیلی

احمدرضا مجرد؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 105-114

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.109666.1326

چکیده
  هدف مقالة حاضر بررسی شیوه‌های طرح و بیان معنا در انوار سهیلی است. با در نظر گرفتن این نکته که نویسندگان نثر فنی از شیوه‌ها و ابزار مختلفی برای طرح و بیان معنا استفاده کرده‌اند، با بهره‌گیری از شیوة توصیفی‌تحلیلی ...  بیشتر
ایهام در تاریخ وصاف
2. ایهام در تاریخ وصاف

یحیی کاردگر

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 81-96

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.21200

چکیده
  برجستگی جنبه ­های هنری از ویژگی­های بارز تاریخ وصاف و سایر متون مصنوع و فنی است. از میان ظرافت­های هنری، ایهام جایگاهی ویژه در تاریخ وصاف دارد. در این مقاله در روشی توصیفی-تحلیلی، ایهام­های موجود ...  بیشتر
بررسی کاربرد استعاره در تاریخ وصاف
3. بررسی کاربرد استعاره در تاریخ وصاف

علیرضا محمودی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 103-120

چکیده
  این پژوهش با هدف نمایاندن هرچه بیشتر زیبایی­های ادبی کتاب تاریخ وصّاف صورت پذیرفته است. این اثر که در عالم ادب کمتر شناخته شده است، از جملۀ برجسته­ترین آثار نثر فنی تاریخی است که نگارندۀ آن یعنی وصاف‌الحضره ...  بیشتر