کلیدواژه‌ها = ساختار
روابط ساختاری ارکان عروضی

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 35-54

10.22108/liar.2023.137978.2276

عباس جاهدجاه


بررسی و تحلیل سبک‌شناسی نسخة خطی دیوان شور عشق سعدالدین احمد انصاری

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 79-98

10.22108/liar.2023.133907.2152

پرویز صفرعلی؛ علی زمانی؛ فاطمه کوپا؛ فاطمه معین الدینی


برجستگی‌های زبانی و زیبایی‌شناسی شعر انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 49-62

10.22108/liar.2018.111777.1420

احمد امیری خراسانی؛ محمد صادق بصیری؛ زهرا انجم شعاع


شیوه‌های ساختاری، توضیحی و استنادی بیان معنا در انوار سهیلی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 105-114

10.22108/liar.2018.109666.1326

احمدرضا مجرد؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان


ساختار ساختارها در اشعار ‌ناصرخسرو با تکیه بر وجه غالب

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 15-34

10.22108/liar.2017.104289.1152

محمدرضا ایروانی؛ غلامعلی فلاح؛ حبیب الله عباسی؛ حمید عبدالهیان


کارکرد عناصر داستانی در ماجرای فرود شاهنامه

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 137-154

10.22108/liar.2016.20572

حجت الله همتی؛ محمدحسین خان محمدی


ساختار منسجم غزلیات حافظ شیرازی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1388، صفحه 41-56

تیمور مالمیر