کلیدواژه‌ها = خاقانی
«بررسی عکس اختیار تسکین»

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 161-172

10.22108/liar.2017.21400

مجید سرمدی؛ مهدی شعبانی


تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه‌ای سبکی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 65-78

10.22108/liar.2016.20555

سید جواد مرتضایی؛ سید محسن حسینی وردنجانی


سبک مرثیه های خاقانی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 139-156

علیرضا شانظری


کارکردهای هنری و تصویری حروف در شعر (با تاکید بر شعر خاقانی )

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 49-66

محسن ذوالفقاری؛ علی اکبر کمالی نهاد


نگاهی به ردیف و کارکردهای آن در شعر خاقانی

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 67-88

مسعود روحانی؛ محمّد عنایتی قادیکلایی


استعاره های نو و چند لایه در شعر خاقانی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 81-96

محمد امیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ مهدی دهرامی