کلیدواژه‌ها = حافظ
بررسی کهن الگویی زمان در شعر حافظ

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 43-60

10.22108/liar.2017.93911

عباس محمدیان؛ پروین هاشم پور؛ مهین میرزابیاتی


صُوَر حُسن تعلیل در شعر حافظ

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 204-189

10.22108/liar.2016.20562

قدرت قاسمی پور؛ پروین گلی زاده


مقایسه سبکی اقتفاهای صائب از حافظ

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 63-74

علی حیدری؛ قاسم صحرایی؛ پروانه مؤمن نیا


بررسی تخلّص در غزل های نظیره وار دورۀ بازگشت ادبی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 31-48

زهره احمدی پور اناری؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری