بررسی نقد و نظریۀ ساختارگرایی در مقالات مجله‌های «نقد ادبی» و «زانکوی سلیمانیه»
1. بررسی نقد و نظریۀ ساختارگرایی در مقالات مجله‌های «نقد ادبی» و «زانکوی سلیمانیه»

باخان احمد حمە امین؛ نسرین علی اکبری؛ عرفان رجبی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 169-190

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.123382.1868

چکیده
  این جستار دربارۀ مقالاتی است که در مجله های «نقد ادبی» و «زانکوی سلیمانیه» چاپ شده ­اند. حجم نمونه­ از آن مقاله ­ها شامل 188 مقالة فارسی و 76 مقالة کردی است. مرحلة بعد در جداسازی نوع نقد و ...  بیشتر
بررسی داستان شیر و گاو از کلیله‌ودمنه بر اساس نمود نحوی نظریه روایت‌شناسی تودوروف
2. بررسی داستان شیر و گاو از کلیله‌ودمنه بر اساس نمود نحوی نظریه روایت‌شناسی تودوروف

یداله شکری

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 67-76

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.105232.1203

چکیده
  «روایت‌شناسی» یکی از مفاهیم مربوط به تحلیل ادبی است که ریشه در ساختارگرایی دارد. در پژوهش‌های روایت‌شناسانه خواننده با شخصیت‌های داستان و اندیشه‌های آنان همسو می شود و با قواعد مشخص به نقد این ...  بیشتر
بررسی ساختاری رمانس فارسی
3. بررسی ساختاری رمانس فارسی

سمیه الفت فصیح؛ علی اکبر احمدی دارانی؛ تیمور مالمیر

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 77-88

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.106557.1238

چکیده
  در میان متون ادب فارسی، ده منظومه به نام‌های ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، خسرو و شیرین، هفت‌پیکر، شرف‌نامه و اقبال‌نامة نظامی گنجه‌ای، گل و نوروز و همای و همایون خواجوی کرمانی، جمشید و خورشید ...  بیشتر
تحلیل آزمون در شاهنامه؛ براساس مبانی، اهداف، اشکال و ساختار آزمون‌‌‌ها
4. تحلیل آزمون در شاهنامه؛ براساس مبانی، اهداف، اشکال و ساختار آزمون‌‌‌ها

محمود آقاخانی بیژنی؛ اسماعیل صادقی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 79-96

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.104280.1151

چکیده
  هدف این پژوهش، تحلیل مبانی، اشکال، اهداف و ساختار آزمون‌‌‌های مختلف در شاهنامه است. این پژوهش به شکل بنیادی، بر پایة مطالعات کتابخانه‌‌‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام‌ شده‌است. آزمون (ور) گذر از ...  بیشتر
سبک شناسی ‌نفثه المصدور زیدری نسوی
5. سبک شناسی ‌نفثه المصدور زیدری نسوی

فریدون طهماسبی؛ سولماز مظفری

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 173-188

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20561

چکیده
    نظریۀ ساختارگرایی به عنوان یکی از مؤثرترین نظریه‌های قرن حاضر پذیرفته شده است. هدف غایی آن را «کشف و دست یافتن به راز پنهان و جنبه‌های زبان‌‌شناختی اثر ادبی» از طریق عناصر ساختاری اثر دانسته‌اند. ...  بیشتر