بررسی و تحلیل تنازع یا نقش دوسویه در دستور زبان فارسی
بررسی و تحلیل تنازع یا نقش دوسویه در دستور زبان فارسی

علی صباغی؛ طاهره میر هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2022.132260.2106

چکیده
  بحث دستوری تنازع به معنای ایفای دو نقش به وسیلة یک واژه یا گروه در جمله‌های زبان فارسی مطرح شده است. در مقالات و کتاب‌های دستور زبان فارسی درباره تنازع یا نقش دوسویه ابهام و اختلاف نظر وجود دارد. در این ...  بیشتر
توصیف و نقد دستوری مجموعه کتاب های آموزش فارسی به فارسی جامعه المصطفی العالمیه
توصیف و نقد دستوری مجموعه کتاب های آموزش فارسی به فارسی جامعه المصطفی العالمیه

نفیسه رئیسی؛ محسن محمدی فشارکی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 71-86

چکیده
  زبان فارسی به عنوان زبان دوم جهان اسلام با معارف این دین الهی رابطه تنگاتنگی دارد بنابراین یادگیری زبان فارسی در کنار آموزه­های اسلامی و شیعی برای طلاب غیر­فارسی زبان راه­گشاست. با توجه به این رابطه ...  بیشتر