کلیدواژه‌ها = هنجارگریزی
هنجارگریزی آوایی در آثار نظامی (مخزن‌الأسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت‌پیکر)

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 103-118

10.22108/liar.2022.130727.2070

نسرین شریعتی؛ زهرا کرمی؛ فرشته پارسا؛ سید مجتبی رضوی فلاحیه؛ هاجر فتحی نجف آبادی


بررسی و تحلیل گونه‌های هنجارگریزی در غزل‌های مدهوش گلپایگانی

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 57-72

10.22108/liar.2019.115755.1580

نوشین منصورپور؛ مهرداد چترایی؛ عطا محمد رادمنش


نگرشی به باروی موسیقی کناری در مثنوی معنوی بر مبنای ترکیبات اشتقاقی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 47-56

10.22108/liar.2018.93666.0

پروین گلی زاده؛ قدرت قاسمی پور؛ رضا گورویی


کاربرد صفت در شعر معاصر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-16

10.22108/liar.2017.21765

لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی؛ سیدمرتضی هاشمی


بررسی نمودهای هنجارگریزی در «خوان هشتم» و راز ماندگاری این شعر

دوره 7، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 127-138

صغری سلمانی نژاد مهرآبادی


نگاهی به ردیف و کارکردهای آن در شعر خاقانی

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 67-88

مسعود روحانی؛ محمّد عنایتی قادیکلایی