کلیدواژه‌ها = موسیقی
نگاهی به عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات همدانی

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 35-48

فاطمه مدرّسی؛ مریم عرب


کارکردهای هنری و تصویری حروف در شعر (با تاکید بر شعر خاقانی )

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 49-66

محسن ذوالفقاری؛ علی اکبر کمالی نهاد


بررسی عنصر موسیقی در آثار منثور قرن پنجم و ششم (با تأکید بر آثار فارسی احمد غزالی)

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 69-80

عبداللّه حسن زاده میرعلی؛ لیلا شامانی


مقایسه توازن موسیقایی و معنایی ردیف در غزلیات سعدی و عماد فقیه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 17-30

مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی؛ مهدی دهرامی