کلیدواژه‌ها = نظامی
شگردهای طنزپردازی در منظومه لیلی و مجنون

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-24

10.22108/liar.2023.136204.2217

آیدا پارس پور؛ محمدرضا ترکی؛ روح الله هادی؛ مصطفی موسوی


هنجارگریزی آوایی در آثار نظامی (مخزن‌الأسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت‌پیکر)

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 103-118

10.22108/liar.2022.130727.2070

نسرین شریعتی؛ زهرا کرمی؛ فرشته پارسا؛ سید مجتبی رضوی فلاحیه؛ هاجر فتحی نجف آبادی


تحلیل نمایه و تطبیق آن با براعت استهلال در "خسرو و شیرین" و "لیلی و مجنون" نظامی

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 63-74

10.22108/liar.2016.20581

عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ مهدی رستمی


غنای قافیه در خسرو و شیرین نظامی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 119-132

10.22108/liar.2016.20558

محمدحسین سرداغی؛ ناهید نصرآزادانی


زبانه‌ای از زبان نظامی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 81-96

حیدر علی دهمرده