نمادشناسی مفاهیم شیر و انار در خسرو و شیرین نظامی
1. نمادشناسی مفاهیم شیر و انار در خسرو و شیرین نظامی

جبار نصیری

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 105-116

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.121124.1785

چکیده
  منظومة خسرو و شیرین نظامی یکی از منظومه‌های برجستة ادب فارسی در قرن ششم هجری قمری است. بررسی و مقایسة تطبیقی هویت شخصیت­­های داستانی این منظومه با سایر منابع تاریخی و ادبی، نشان­دهندة اختلاف روایت ...  بیشتر
گوهر دریای راز (تحلیل ساختار روایی ‌و بلاغی نعتی از مخزن الاسرار نظامی)
2. گوهر دریای راز (تحلیل ساختار روایی ‌و بلاغی نعتی از مخزن الاسرار نظامی)

طاهره قهرمانی فرد؛ علی محمد پشتدار

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 69-80

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.21100

چکیده
  نظامی در نعت اول مخزن الاسرار، ضمن به کارگیری قابلیت‌های ذاتی زبان‌ در تأثیرگذاری بر مخاطب، واقعه‌ای تاریخی را به شیوۀ آشنایی زدایی، بازآفرینی کرده است. چینش کلمات به نظامی در نعت اول مخزن‌الاسرار، ...  بیشتر
نگاهی به عناصر زیبایی شناسانه هفت پیکر نظامی
3. نگاهی به عناصر زیبایی شناسانه هفت پیکر نظامی

ناهید دهقانی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 205-218

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.21028

چکیده
  هفت‌پیکر یکی از زیباترین منظومه‌های غنایی فارسی است که از دیرباز مورد توجّه و تقلید شاعران قرار داشته است. نظامی، سرایندۀ این منظومه، مانند افلاطون و نوافلاطونیان، زیبایی راستین را مفهومی آسمانی و ...  بیشتر
تحلیل نمایه و تطبیق آن با براعت استهلال در
4. تحلیل نمایه و تطبیق آن با براعت استهلال در "خسرو و شیرین" و "لیلی و مجنون" نظامی

عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ مهدی رستمی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 63-74

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20581

چکیده
  اصطلاح نمایه را نخستین بار رولان بارت فرانسوی در نیمۀ دوم سدۀ بیستم میلادی وارد حوزۀ روایت­شناسی کرد. از نگاه بارت ساختارگرا، نمایه یکی از انواع کارکردها در متن روایی است. این گونه، هرچند از نظر کنشی ...  بیشتر
غنای قافیه در خسرو و شیرین نظامی
5. غنای قافیه در خسرو و شیرین نظامی

محمدحسین سرداغی؛ ناهید نصرآزادانی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 119-132

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20558

چکیده
    نشان دادن هنر قافیه اندیشی نظامی در سرودن منظومه خسرو و شیرین و ارزش‌های نهفته در آن سبب آشکار شدن برجستگی این اثر در بین آثار نظامی و حتی آثاری است که به تقلید از آن سروده شده است. هر چند کمال هنری ...  بیشتر
زبانه‌ای از زبان نظامی
6. زبانه‌ای از زبان نظامی

حیدر علی دهمرده

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 81-96

چکیده
  در اثری ادبی- هنری تا نوشته ساختار منطقی مستحکمی نداشته باشد، اجزای اثر جایگاه ویـژۀ خود را نیافته و چنان که باید به زیبایی و تأثیر دست نمی‌یابند و در نهایت به شکل ایده‌آل هنری راه پیدا نمی‌کند. اوج شگرف ...  بیشتر