کلیدواژه‌ها = قافیه
کارکردِ عروضیِ ردیف در شعر فارسی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 203-214

10.22108/liar.2017.21402

مجید منصوری


موسیقی کناری در رباعیات مولانا

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-14

10.22108/liar.2016.20584

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده؛ نصرالله امامی؛ سعاد سواری


بررسی نقش قافیه در تحولات آوایی زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 15-32

10.22108/liar.2016.20565

علی محمدی؛ طاهره قاسمی دورآبادی


معرفی کتاب « مطلع» و جایگاه آن در کتب بلاغی

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 69-92

یحیی کاردگر؛ فاطمه مهدوی