بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی
1. بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ نعیم مراونه

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 97-114

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.119922.1739

چکیده
  ادبیات هر ملتی متأثر از فرهنگ و باورهای اجتماعی است و تأثیر اجتماع بر ادبیات، امری مسلّم است. زن که نیمی از پیکرة اجتماع بشری است، در شکل‌های مختلفی ازقبیل: زن در شکل نوعی خود، مادر، دختر، معشوق، و ممدوح ...  بیشتر
جایگاه، هدف و شیوۀ بیان داستان (مَثَل) در شاهنامۀ فردوسی
2. جایگاه، هدف و شیوۀ بیان داستان (مَثَل) در شاهنامۀ فردوسی

فریده وجدانی؛ مهدی کمالی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 39-52

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.93842.0

چکیده
  جایگاه ویژۀ مَثَل در فرهنگ ایرانی سبب توجه شاعران و نویسندگان بسیاری به این عنصر بلاغی شده است. حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز همچون دیگر شاعران با آگاهی از قدرت اقناعی‏ نهفته در مَثَل، در نامورنامۀ خویش ...  بیشتر
بررسی تطبیقی عنصر داستانی کشمکش و مکانیسم‌های دفاعی فروید در داستان فرود شاهنامه
3. بررسی تطبیقی عنصر داستانی کشمکش و مکانیسم‌های دفاعی فروید در داستان فرود شاهنامه

فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ غلامحسین مددی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.93906

چکیده
  کنش‌ها و واکنش‌های دفاعی در برابر فشارهای روانی همواره از موضوعات مشترک روان‌شناسی و ادبیات بوده است. در این زمینه، داستان یکی از بهترین جایگاه‌ها برای شناخت و ارائة این کنش‌ها و واکنش‌هاست و می‌تواند ...  بیشتر
براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه
4. براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه

محمود عباسی؛ یعقوب فولادی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 173-186

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.21407

چکیده
  وقتی به ساختار نامة نامورِ قوم ایرانی، شاهنامة فردوسی، ژرف می­نگریم؛ علاوه بر محتوی و بُن­مایه­های سخت و سُتوارش، قالب داستان­ها و روند روایت آن­ها هم به جای خود بسیار هوشمندانه و عالمانه هستند. ...  بیشتر