کلیدواژه‌ها = طنز
شگردهای طنزپردازی در منظومه لیلی و مجنون

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-24

10.22108/liar.2023.136204.2217

آیدا پارس پور؛ محمدرضا ترکی؛ روح الله هادی؛ مصطفی موسوی


بررسی و مقایسۀ گونه‌های آیرونی در گلستان سعدی و اخلاق‌الأشراف عبید زاکانی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-18

10.22108/liar.2022.132604.2122

صدیقه تقوی اصل؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمّدامیر مشهدی


معانی مختلف «طنز» در ادب فارسی معاصر و ارتباط مصداقی آنها

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 57-78

10.22108/liar.2023.135284.2189

محمد حسین روان بخش؛ محمود مهرآوران