کلیدواژه‌ها = کهن‌الگو
نقد کهن‌الگویی: نظریّه‌ها و رویکردها

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 19-48

10.22108/liar.2023.136241.2222

رضا جمشیدی؛ قاسمی پور قدرت؛ اسد آبشیرینی


بررسی کهن الگویی زمان در شعر حافظ

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 43-60

10.22108/liar.2017.93911

عباس محمدیان؛ پروین هاشم پور؛ مهین میرزابیاتی


نقد کهن‌الگویی داستان «دژ هوش‌ربا»

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 109-118

10.22108/liar.2017.21397

جلیل مشیدی؛ سونیا نوری