کلیدواژه‌ها = تشبیه
ساختار تصاویر در منظومه‌های عاشقانه رمزی

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 97-118

10.22108/liar.2024.138448.2296

حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی


تشبیه چیزی به خودش

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 119-134

10.22108/liar.2024.139364.2321

سعید کریمی قره‌بابا


جلوه های صور خیال در غزلیات یغمای جندقی

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 123-142

10.22108/liar.2023.137317.2267

عبدالله واثق عباسی؛ محمدرضا حیدری


تحلیل قلمروهای مشبه و مشبهٌ‌به در اشعار فریدون تولّلی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 143-158

10.22108/liar.2020.120472.1761

شهرزاد رضادوست؛ شهین اوجاق علیزاده؛ امیرحسین ماحوزی


بررسی و تحلیل تشبیه در دیوان بدر چاچی

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-18

10.22108/liar.2019.113550.1482

عبدالله واثق عباسی؛ حسین اتحادی


صُوَر حُسن تعلیل در شعر حافظ

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 204-189

10.22108/liar.2016.20562

قدرت قاسمی پور؛ پروین گلی زاده


تشبیه برجسته ترین ویژگی سبکی کلیله و دمنه

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 121-132

مریم محمودی


نقـد و بـررسی تشبیـه در قصـاید سیف فرغـانی

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 123-148

محمّدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ فاطمه ثواب


تحلیل اشعار سیّد حسن حسینی از منظر صور خیال

دوره 3، شماره 2، مهر 1390، صفحه 93-116

احمد کریمی؛ کلثوم وقاری


مقایسه ساختار تشبیهات مخزن الأسرار و مطلع الأنوار

دوره 2، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 35-62

علیرضا نبی لو؛ مصطفی شیروی