کلیدواژه‌ها = زبان‌شناسی شناختی
جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 65-86

10.22108/liar.2023.136434.2230

هومان شاکری؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ عباسعلی آهنگر


تحلیلِ شناختی استعارة زمان در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 53-72

10.22108/liar.2022.132178.2105

هاشم کرمی؛ نسرین علی اکبری؛ زانیار نقشبندی


کارکرد‌های شناختی استعاره‌ در سیرالعبادالی‌المعاد سنایی

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 113-128

10.22108/liar.2019.115276.1559

مریم کریمی؛ غلامرضا سالمیان؛ فاطمه کلاهچیان