کلیدواژه‌ها = عروض
«بررسی عکس اختیار تسکین»

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 161-172

10.22108/liar.2017.21400

مجید سرمدی؛ مهدی شعبانی


زحافات عروضی تابع نظمی دقیق

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 65-72

علی حیدری


بررسی درنگ شعری در وزن شعر فارسی

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 59-68

عباس جاهدجاه


معرفی کتاب « مطلع» و جایگاه آن در کتب بلاغی

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 69-92

یحیی کاردگر؛ فاطمه مهدوی