تاریخ در ماده‌تاریخ براساس نظریة رمزگردانی
1. تاریخ در ماده‌تاریخ براساس نظریة رمزگردانی

حسین مسجدی اصفهانی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 73-86

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.108360.1285

چکیده
  ماده‌تاریخ[1]، تبدیل اعداد و ارقامِ تاریخ به حروف و واژه‌ها و عبارت‌های معنادار است. این فن به‌تدریج و بر اثر تحولات و رشدی که داشت، به‌ویژه در دورة صفویّه و قاجار تبدیل به شکل‌های پیچیده‌ای شد و کم‌کم ...  بیشتر
زیبایی‌شناسی رمز گردانی
2. زیبایی‌شناسی رمز گردانی

علی محمدی آسیابادی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1388، ، صفحه 81-96

چکیده
  برخی از صنایع ادبی در زبان فارسی، صنایعی هستند که ارزشهای بلاغی پدیده دوزبانگی را نشان می‌دهند. متأسفانه، در کتابهای بلاغت ارزش زیباشناختی این صنایع را شرح نداده‌اند، اما امروزه با استفاده از نظریه‌های ...  بیشتر