کلیدواژه‌ها = مضمون
بررسی مضامین در غزلیات سلمان ساوجی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 99-144

10.22108/liar.2018.93964.0

زهرا منصوری نوری؛ معصومه یاری ایلی؛ اقدس فاتحی


بررسی کاربرد معنایی تخلّص شمس در غزل های مولوی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 47-64

زهره احمدی پور اناری


گونه‌ای کنایه آمیغی در غزل صائب

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 69-84

سیاوش حق جو؛ مصطفی میردار رضایی