کلیدواژه‌ها = معانی
دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 47-68

10.22108/liar.2019.116187.1590

الهیار افراخته؛ فاطمه مدرسی؛ بهمن نزهت


ارزش بلاغی قصر در قصاید سنایی غزنوی

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 157-176

10.22108/liar.2016.21337

احمد بهمئی اصل؛ علی‌اصغر غفوری


جایگاه «ندا و منادا» در دستور زبان فارسی و علم معانی

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-14

حسین آقاحسینی؛ محبوبه همتیان؛ زهره مشاوری


معرفی کتاب « مطلع» و جایگاه آن در کتب بلاغی

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 69-92

یحیی کاردگر؛ فاطمه مهدوی