بررسی ساختار شناختی مقامات حمیدی و گلستان سعدی
بررسی ساختار شناختی مقامات حمیدی و گلستان سعدی

اسماعیل شفق؛ علی آسمند جونقانی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-22

چکیده
  این پژوهش با تحلیل ساختارشناسانۀ دو اثر گلستان سعدی و مقامات حمیدی به بیان تشابهات و تمایزات آنها از ابعاد گوناگون ساختاری می‌پردازد. مقامه‌نویسی یکی از پیچیده‌ترین و متکلف‌ترین سبک‌های نوشتاریِ ...  بیشتر
«بررسی تطبیقی گلستان سعدی با مختصات نثر موزون و مسجّع در بلاغت عربی»
«بررسی تطبیقی گلستان سعدی با مختصات نثر موزون و مسجّع در بلاغت عربی»

طاهر لاوژه؛ رحیم کوشش؛ عبدالله طلوعی آذر

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 87-102

چکیده
  در میان صنایع بدیعی، کمتر آرایه‌ای را می‌توان یافت که از نظر اهمیّت، ارزش سجع و موازنه را در آفرینش آثار منثور کلاسیک فارسی دارا باشد. نثری که بر این اساس شکل می‌گیرد، نثر موزون و مسجّع است که نوعی از ...  بیشتر