بررسی شگردهای داستانک‌پردازی در بحر طویل‌های ابوالقاسم حالت
بررسی شگردهای داستانک‌پردازی در بحر طویل‌های ابوالقاسم حالت

حمید جعفری قریه علی؛ لیلا پوربنی اسدی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 53-66

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.123413.1870

چکیده
  کوتاه نویسی و کمینه گرایی در ادبیات داستانی در شکل گیری نوع ادبی «داستانک» مؤثّر بوده است. ایجاز و اختصار، به‌کارگیری بن مایة جذّاب و دوری از زبان پیچیده از مؤلّفه های این ­گونۀ ادبی است. در بسیاری ...  بیشتر
کارکرد عناصر داستانی در ماجرای فرود شاهنامه
کارکرد عناصر داستانی در ماجرای فرود شاهنامه

حجت الله همتی؛ محمدحسین خان محمدی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 137-154

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20572

چکیده
  در این جستار، ساختار داستان فرود در شاهنامه و عناصر ساختاری تأثیرگذار در آن بررسی و تحلیل می‌شود. ساختار داستانی ماهیتی دارد که متأثر از عناصر خود، شکلی کنشی و روایی می‌پذیرد. نویسنده در پرتو این خصوصیات ...  بیشتر
بررسی ساختار شناختی مقامات حمیدی و گلستان سعدی
بررسی ساختار شناختی مقامات حمیدی و گلستان سعدی

اسماعیل شفق؛ علی آسمند جونقانی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-22

چکیده
  این پژوهش با تحلیل ساختارشناسانۀ دو اثر گلستان سعدی و مقامات حمیدی به بیان تشابهات و تمایزات آنها از ابعاد گوناگون ساختاری می‌پردازد. مقامه‌نویسی یکی از پیچیده‌ترین و متکلف‌ترین سبک‌های نوشتاریِ ...  بیشتر