مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی: ایده‌ای نویافته در مقامات حمیدی
مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی: ایده‌ای نویافته در مقامات حمیدی

نیکو پریمی؛ مرتضی زارع برمی؛ رضا قنبری عبدالملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2022.131662.2092

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور یافتن نشانه‌ای از ایده‌های بومی فن ترجمه، «مقامات حمیدی» اثر قاضی حمیدالدین بلخی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. بدیهی است که تاریخ مطالعات ترجمه به سه دورۀ پیشازبانی ...  بیشتر
بررسی ساختار شناختی مقامات حمیدی و گلستان سعدی
بررسی ساختار شناختی مقامات حمیدی و گلستان سعدی

اسماعیل شفق؛ علی آسمند جونقانی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-22

چکیده
  این پژوهش با تحلیل ساختارشناسانۀ دو اثر گلستان سعدی و مقامات حمیدی به بیان تشابهات و تمایزات آنها از ابعاد گوناگون ساختاری می‌پردازد. مقامه‌نویسی یکی از پیچیده‌ترین و متکلف‌ترین سبک‌های نوشتاریِ ...  بیشتر