کلیدواژه‌ها = هفت‌پیکر
بررسی ظرایف معنایی در بخش‌هایی از هفت‌پیکر بر پایۀ تحلیل لایۀ نحوی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 165-184

10.22108/liar.2021.126985.2015

غلامحسین مددی؛ ابراهیم استاجی؛ علی تسنیمی؛ اعظم استاجی


تحلیل بازتاب مراسم آیینی نوروز عام و خاص در هفت‌گنبد نظامی

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 51-68

10.22108/liar.2016.21099

فزونه دوانی؛ محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی