کلیدواژه‌ها = استعارۀ مفهومی
جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 65-86

10.22108/liar.2023.136434.2230

هومان شاکری؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ عباسعلی آهنگر


بررسی استعارۀ مفهومی در تاریخ جهانگشای جوینی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 111-126

10.22108/liar.2022.131080.2078

عبدالعلی اویسی کهخا؛ علی تیموری


کارکرد‌های شناختی استعاره‌ در سیرالعبادالی‌المعاد سنایی

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 113-128

10.22108/liar.2019.115276.1559

مریم کریمی؛ غلامرضا سالمیان؛ فاطمه کلاهچیان


استعاره مفهومی آیۀ نور در قرآن

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 85-102

10.22108/liar.2016.20580

بهجت السادات حجازی