کلیدواژه‌ها = صفت
هنرنمایی حافظ در عرصۀ گزینش صفت بلاغی برپایۀ علم بدیع

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 73-96

10.22108/liar.2023.138622.2304

روح الله نوری؛ علی نوری؛ علی حیدری


بررسی کاربرد صفت در حملۀ حیدری میرزا محمد باذل مشهدی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 33-52

10.22108/liar.2022.131106.2080

مجتبی حمزه ای؛ علیرضا محمودی؛ محمد مجوزی


تبیین جایگاه صفت در گفتمان مدح

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 149-168

10.22108/liar.2020.121461.1794

مینا کاظمی؛ زهره نجفی


کاربرد صفت در شعر معاصر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-16

10.22108/liar.2017.21765

لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی؛ سیدمرتضی هاشمی