موضوعات = نقد ادبی
نقد و تحلیل فرم‌شناسی دوازده بند محتشم کاشانی در بستر آشنایی‌زدایی

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 25-46

10.22108/liar.2023.138134.2280

فضل الله رضایی اردانی؛ غلامرضا هاتفی اردکانی؛ مهدی صادقی


رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-18

10.22108/liar.2023.134198.2160

فائزه رحیمی؛ حسین قربانپور آرانی؛ علیرضا فولادی


نقد بلاغی؛ چیستی و روش‌ها

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 35-52

10.22108/liar.2021.130299.2054

نرگس صالحی؛ یحیی طالبیان؛ محمدرضا حاجی آقا بابایی


بررسی و تحلیل اصطلاح‌سازی شفیعی کدکنی در نقد ادبی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 91-110

10.22108/liar.2022.132978.2128

خدیجه اسفندیاری؛ علیرضا اسدی؛ رحمان ذبیحی


گره‌افکنی و بحران‌سازی در عناصر روایت رمان آناکارنینا

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 115-128

10.22108/liar.2020.119723.1729

محمدرضا نصر اصفهانی؛ مرضیه السادات فاطمی


نقد شعر در جُنگ لطایف‌الخیال

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 109-128

10.22108/liar.2020.120487.1768

محمد رضایی؛ حمید رضایی؛ ملیحه باقری


بررسی نقد و نظریۀ ساختارگرایی در مقالات مجله‌های «نقد ادبی» و «زانکوی سلیمانیه»

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 169-190

10.22108/liar.2020.123382.1868

باخان احمد حمە امین؛ نسرین علی اکبری؛ عرفان رجبی


تفسیر غزلی از بیدل بر اساس نظریه ریفاتر

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 19-36

10.22108/liar.2019.115236.1557

یونس محمودزاده؛ علیرضا مظفری؛ بهمن نزهت