موضوعات = زبان شناسی
بررسی متن شناسی و سبکی «نورس چمن» در فنّ ترسّل

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 79-90

10.22108/liar.2018.94127.0

سید امیر جهادی؛ حمیدرضا خوارزمی


هنجارگریزی آوایی در مثنوی های سنایی

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 13-26

10.22108/liar.2017.93935

غلامرضا سالمیان؛ سمیرا صمیمی‌فر