موضوعات = ادبیات غنایی
جلوه های صور خیال در غزلیات یغمای جندقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22108/liar.2023.137317.2267

عبدالله واثق عباسی؛ محمدرضا حیدری


ساختار تصاویر در منظومه های عاشقانه رمزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22108/liar.2024.138448.2296

حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی