مدح در بدیع
مدح در بدیع

محمّدامیر مشهدی؛ حسین اتحادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.129456.2034

چکیده
  یکی‌از مضامین عمده در تاریخ ادب فارسی، مدح بوده که شاعران به شیوه‌های مختلف آن را بیان ‌کرده‌اند. علمای بلاغت هریک از این شیوه‌ها را یک صنعت به شمار آورده،‌ویژگی‌ها و شرایط خاصّی برای‌آن‌ها در نظرگرفته‌اند.این ...  بیشتر
غزل های ابوالقاسم حالت با تکیه بر جنبه فنون گفتمان معنایی
غزل های ابوالقاسم حالت با تکیه بر جنبه فنون گفتمان معنایی

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ عنایت الله شریف پور؛ محمدرضا صرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2022.131364.2084

چکیده
  گفتمان معنا، رویکردی جدید در ادبیّات و زبانشناسی است که با تأثیرپذیری از داده‌های مربوط به علم پدیدار‌شناسی، دریچه‌ای بدیعی را در مطالعات نشانه‌شناسی می‌گشاید. در این رویکرد، نشانه معناها، تحت نظارت ...  بیشتر
مقایسۀ تأثیر عوامل جنسیتی بر نوشتار رمان‎‎های سال بلوا و خانه ادریسی‌ها
مقایسۀ تأثیر عوامل جنسیتی بر نوشتار رمان‎‎های سال بلوا و خانه ادریسی‌ها

ریحانه میرزاعلیان؛ زهرا سید یزدی؛ سعید حاتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2022.131845.2097

چکیده
  جنسیّت نویسنده و بازتاب عوامل برخاسته از جنسیّت از نظر تکنیک‌های نوشتاری، در چگونگی شکل‌گیری روایت، تأثیر‎گذار است. هدف این پژوهش مقایسۀ شیوۀ روایت‌پردازی «خانۀ ادریسی‌ها» اثر غزاله علیزاده، ...  بیشتر
مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی: ایده‌ای نویافته در مقامات حمیدی
مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی: ایده‌ای نویافته در مقامات حمیدی

نیکو پریمی؛ مرتضی زارع برمی؛ رضا قنبری عبدالملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2022.131662.2092

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور یافتن نشانه‌ای از ایده‌های بومی فن ترجمه، «مقامات حمیدی» اثر قاضی حمیدالدین بلخی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. بدیهی است که تاریخ مطالعات ترجمه به سه دورۀ پیشازبانی ...  بیشتر
ساختار فرهنگ بهار عجم در سه بخش
ساختار فرهنگ بهار عجم در سه بخش

عبدالله رادمرد؛ ابوالقاسم قوام؛ سعید خسروپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2022.126966.1966

چکیده
  معرّفی دقیق یک فرهنگ لغت از طریق پرداختن به ساختارهای آن صورت می‌گیرد. ما در این پژوهش به ساختار فرهنگ بهار عجم نوشتۀ لاله تیک‌چند در سه بخش نحوۀ چینش مدخل‌، روش‌های تعریف و روش‌های تلفّظی پرداخته‌ایم. ...  بیشتر
بررسی و تحلیل تنازع یا نقش دوسویه در دستور زبان فارسی
بررسی و تحلیل تنازع یا نقش دوسویه در دستور زبان فارسی

علی صباغی؛ طاهره میر هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2022.132260.2106

چکیده
  بحث دستوری تنازع به معنای ایفای دو نقش به وسیلة یک واژه یا گروه در جمله‌های زبان فارسی مطرح شده است. در مقالات و کتاب‌های دستور زبان فارسی درباره تنازع یا نقش دوسویه ابهام و اختلاف نظر وجود دارد. در این ...  بیشتر
بررسی و تحلیل اصطلاح‌سازی شفیعی کدکنی در نقد ادبی
بررسی و تحلیل اصطلاح‌سازی شفیعی کدکنی در نقد ادبی

خدیجه اسفندیاری؛ علیرضا اسدی؛ رحمان ذبیحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2022.132978.2128

چکیده
  دانش‌های بشری در قرون اخیر، با روندی پرشتاب به سوی استقلال و تخصصی شدن پیش میرود. یکی از لوازم این استقلال، داشتن زبان و گفتمانی ویژه، نظاممند و زایاست. طبیعتاً نقد ادبی نیز به مثابۀ دانشی تخصصی، در پاسخ ...  بیشتر
«بهشت»، «نور» و «زیبایی»؛ استعاره‌های بنیادین عبهرالعاشقین
«بهشت»، «نور» و «زیبایی»؛ استعاره‌های بنیادین عبهرالعاشقین

سمیرا بختیاری نسب؛ خیراله محمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2022.131742.2094

چکیده
  عبهرالعاشقین با زبانی پیچیده و استعاره‌محور، متنی تأمل‌برانگیز و دیریاب است. با وجود پژوهش‌هایی که تاکنون انجام شده، هنوز ویژگی‌های زبانی و فکری این اثر به‌درستی شناخته نشده است. با توجه به ویژگی‌های ...  بیشتر
تبیین کارکرد استدلالی- اقناعی فن بدیعی "اقتباس" بر اساس تکنیک احتجاجی"حجت سلطه"
تبیین کارکرد استدلالی- اقناعی فن بدیعی "اقتباس" بر اساس تکنیک احتجاجی"حجت سلطه"

حسن رحمانی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ ابراهیم اناری بزچلویی؛ محمود شهبازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2022.133876.2151

چکیده
  فن بدیعی اقتباس به فرایند ستاندن کلام مقدس [کلام الهی/کلام بزرگان دینی] و کاربست آن در کلام بشری اطلاق می-شود. این فن همچون بسیاری دیگر از فنون بدیعی به سبب سیطرة رویکرد زینت‌انگارانه نسبت به علم بدیع، ...  بیشتر