نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی پور اناری، زهره بررسی تخلّص در غزل های نظیره وار دورۀ بازگشت ادبی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 31-48]
 • ایرانی، محمد ضبط ارجح «ی» میانجی در حالت اضافه و هَمایی با «ها»‌یِ غیرِ ملفوظ [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 63-88]

ب

 • بارانی، محمد مقایسه توازن موسیقایی و معنایی ردیف در غزلیات سعدی و عماد فقیه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 17-30]

ج

 • جعفری، طیبه تحلیل و نمادپردازی «پیامبر» نوشته جبران خلیل جبران با توجه به کهن‎الگوهای روان‌شناسی یونگ [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 123-134]
 • جلالی پندری، یدالله بررسی تخلّص در غزل های نظیره وار دورۀ بازگشت ادبی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 31-48]
 • جمالی، فاطمه جایگاه قصر و حصر در علم معانی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 109-122]

خ

 • خلیلی جهانتیغ، مریم مقایسه توازن موسیقایی و معنایی ردیف در غزلیات سعدی و عماد فقیه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 17-30]

د

 • دهرامی، مهدی استعاره های نو و چند لایه در شعر خاقانی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 81-96]
 • دهرامی، مهدی مقایسه توازن موسیقایی و معنایی ردیف در غزلیات سعدی و عماد فقیه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 17-30]
 • دهقانیان، جواد خاقانی، معمار زبان و خیال [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-16]

ذ

 • ذوالفقاری، حسن ریخت شناسی افسانه عاشقانه « گل بکاولی» [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 49-62]

ش

 • شیروی، مصطفی مقایسه ساختار تشبیهات مخزن الأسرار و مطلع الأنوار [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 35-62]

ع

 • علامی، ذوالفقار مقایسه سبکی منشآت قائم مقام و گلستان سعدی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 89-110]
 • علوی مقدّم، مهیار آسیب شناسی ساختار«شرح نویسی» در حوزة فهم متن ادبی (با نگاهی انتقادی به شرح های حافظ) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 63-80]

ک

 • کیانیان، فریبا مقایسه سبکی منشآت قائم مقام و گلستان سعدی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 89-110]
 • کرمی، محمد حسین خاقانی، معمار زبان و خیال [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-16]
 • کرمی، محمّد حسین بررسی گونه‌های وزن در غزل شاعران بزرگ سده‌های دهم، یازدهم و دوازدهم [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

م

 • مرادی، محمّد بررسی گونه‌های وزن در غزل شاعران بزرگ سده‌های دهم، یازدهم و دوازدهم [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]
 • مشاوری، زهره یک قسم «را» در جمله های مرکّب [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 111-118]
 • مشهدی، محمد امیر استعاره های نو و چند لایه در شعر خاقانی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 81-96]
 • ملک ثابت، مهدی بررسی تخلّص در غزل های نظیره وار دورۀ بازگشت ادبی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 31-48]

ن

 • نبی لو، علیرضا مقایسه ساختار تشبیهات مخزن الأسرار و مطلع الأنوار [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 35-62]
 • نظری، ماه ردیف در سبک عراقی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 119-136]

و

ی

 • یلمه ها، احمدرضا نقد و تحلیل تحریفات دیوان فلکی شروانی بر اساس نسخه‌های تازه یافته [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 97-108]