نمایه نویسندگان

آ

 • آبشیرینی، اسد نقد کهن‌الگویی: نظریّه‌ها و رویکردها [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 19-48]
 • آهنگر، عباسعلی جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 65-86]

ا

 • الفت فصیح، سمیه ساختار روایی داستان سنگر و قمقمه‌های خالی نوشته بهرام صادقی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 49-64]
 • اویسی کهخا، عبدالعلی جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 65-86]

ج

 • جاهدجاه، عباس روابط ساختاری ارکان عروضی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 35-54]
 • جمشیدی، رضا نقد کهن‌الگویی: نظریّه‌ها و رویکردها [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 19-48]

ح

 • حجازی، بهجت السادات «تحلیل نشانه معناشناختی استعارۀ مفهومی نور و فرّۀ ایزدی در اندیشۀ سهروردی» [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 87-106]
 • حسینی، مهدی معرفی و بررسی ویژگی‌های زبانی مثنوی«شکرباغ» ناطق نیلی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 107-130]

ر

 • رحیمی، فائزه رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]
 • رخشنده مند، سیدعلی‌سینا نقد رد العجز علی (الی) الصدر در کتاب‌های بلاغی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 55-80]
 • رشیدی پور، مجید هفت‌قاپی، گونه‌ی ادبی نویافته و شکل‌های مختلف آن [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]
 • رضایی اردانی، فضل الله چشم‌انداز پایداری در اشعار عاشورایی (مطالعۀ موردی شاعران عاشورایی یزد) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 1-14]

ش

 • شاکری، هومان جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 65-86]

ص

 • صادقی، مهدی چشم‌انداز پایداری در اشعار عاشورایی (مطالعۀ موردی شاعران عاشورایی یزد) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 1-14]

ع

 • علی زاده بلدان، علی معرفی و بررسی ویژگی‌های زبانی مثنوی«شکرباغ» ناطق نیلی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 107-130]

غ

 • غلامی، مجاهد گونه شناسی نظریه های ادبی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 15-34]

ف

 • فولادی، علیرضا رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]
 • فولادی، علیرضا نقد رد العجز علی (الی) الصدر در کتاب‌های بلاغی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 55-80]

ق

ک

 • کافی، غلامرضا هفت‌قاپی، گونه‌ی ادبی نویافته و شکل‌های مختلف آن [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]

م

 • محسنی نیا، ناصر «تحلیل نشانه معناشناختی استعارۀ مفهومی نور و فرّۀ ایزدی در اندیشۀ سهروردی» [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 87-106]

ن

 • ناجی صالح، حسین «تحلیل نشانه معناشناختی استعارۀ مفهومی نور و فرّۀ ایزدی در اندیشۀ سهروردی» [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 87-106]
 • نیک روز، یوسف معرفی و بررسی ویژگی‌های زبانی مثنوی«شکرباغ» ناطق نیلی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 107-130]