راهنمای نویسندگان

قوانین دانشگاه برای نویسندگان

 

1-  بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، ثبت‌نام و ارسال مقاله تنها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شود.  نویسنده مسوول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، ضرورتا استاد راهنما معرفی شود.

2-    ایمیل نویسنده مسئول باید ایمیل آکادمیک باشد.

3-  در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

4-  در صورتیکه نویسندگان محترم مقاله ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.

5-    هنگام ارسال مقاله لازم است فایل های زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

5-1- فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

5-2- فایل مشخصات نویسندگان: در این فایل، صرفا اسامی نویسندگان و سازمان آن ها قید شود. تعداد و ترتیب اسامی در این فایل و آنچه که در سامانه ثبت می شود یکسان باشد

5-3- فایل تعارض منافع: فایل تعارض منافع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

5-4- فایل واگذاری حق انتشار مقاله:  فایل واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

6-  فرم تعهد نویسندگان 

7-   در سامانه نشریه، قسمت وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات  نویسندگان دقیقاً به شکل زیر وارد شود.

  مرتبه علمی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور

   Department, Faculty, University (Institution), City, Country

8-   تمامی مقالات ارسالی به نشریات دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارمشابهت یاب سمیم نور بررسی خواهند شد. لازم به ذکر است مقالات با بیش از 10 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. 

9-   بررسی مقالات در این نشریه منوط به پرداخت هزینه است. پرداخت هزینه تنها به صورت الکترونیک و از طریق سامانه نشریه انجام می شود.  ((بر اساس مصوبه دانشگاه هزینه اولیه 1500000 ریال و هزینه پذیرش 3500000 ریال)

10- مقالات ارسالی از سه جهت داوری می شود: 1- ساختار 2- نگارش و ویرایش 3- محتوا

همانطور که مشخص است مقاله علاوه بر اینکه باید محتوای مناسب داشته باشد در درجه اول باید نگارش درست و قابل قبول داشته باشد، لذا مجله فنون ادبی  مقالاتی را که نگارش و ویرایش نامناسب دارند، برای داوری ارسال نمی کند چه بسا داور در اولین نگاه مقاله را رد می کند.

بدلیل عدم سوء استفاده از سایت دانشگاه اصفهان به اطلاع می رساند این سامانه با هیچ موسسه ای در ارتباط نیست و جهت چگونگی پرداخت هزینه به سامانه نشریات دانشگاه اصفهان مراجعه کنید و از پرداخت هرگونه وجهی به سازمان های غیر مرتبط جهت چاپ مقاله جدا خودداری نمایید.

 شیوه نامه نگارش مقالات 

 الف- شرایط علمی

 1-   مقاله باید دارای اصالت و نوآوری  (Original Research)، تحلیلی و نتیجه پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.

 2-  در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر، اصیل و به روز استفاده شود.

 ب- ساختار مقاله

 1- مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت فارسی در آن رعایت شود.

 2_ مقاله علمی – پژوهشی ساختار مشخصی دارد که باید به دقت حفظ و رعایت شود. اجزای تشکیل دهنده یک مقاله علمی – پژوهشی عبارت است از:

 _ عنوان مقاله (عنوان مقاله باید کوتاه و گویا و منعکس کننده محتوای مقاله باشد)

 _ چکیده (بین 200 تا 300 واژه)

 _ واژ‌های کلیدی (بین 3 تا 6 واژه)

 _ مقدمه (این بخش باید در حدود یک صفحه و شامل بیان پرسش یا پرسش‌های پژوهش، اهداف پژوهش و ضرورت یا اهمیت پژوهش باشد)

_ پیشینه پژوهش (در این بخش نویسنده به پیشینه مطالعات انجام شده، اعم از کتاب و مقاله، مربوط به موضوع پژوهش خود اشاره می‌کند)

 _ روش پژوهش (در این قسمت به مواردی چون نوع پژوهش، روش پژوهش و جمع‌آوری داده‌ها، نوع داده‌ها، متغیرها و ... اشاره می‌شود)

 _ بحث اصلی (در ین قسمت با استفاده از روش‌های کمی و کیفی، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و موضوع مقاله به طور علمی بررسی و تحلیل می‌شود)

 _ نتیجه‌گیری (در این قسمت یافته‌ها و نتایج حاصل از پژوهش به طور دقیق و روشن ارائه می‌شود)

نکته: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

 3- حجم مقاله باید بین 5000 تا 8000 واژه باشد.

 4- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز در متن مقاله ذکر ‌شود.

ج- شیوه ارجاع دهی و کتابنامه نویسی

منابع و مآخذ

 مجله فنون ادبی از روش APA برای ارجاع‌دهی و کتابنامه نویسی استفاده می‌کند. منابع و مآخذ پایانی به فرمت زیر تنظیم شود.

راهنمای رفرنس نویسی به شیوه APA

 دقت فرمایید تمامی منابع در یک لیست الفبایی شوند.

کتاب 

 نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار .(درون پرانتز). نام کتاب (ایتالیک)، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ

 شهیدی، سید جعفر. (1364). شرح لغات و مشکلات دیوان انوری، تهران: شرکت انتشارات علمی – فرهنگی.

 نشریه 

 نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار .(درون پرانتز). عنوان مقاله (درون گیومه) نام نشریه (ایتالیک)، شماره دوره، صفحات مقاله (از ص تا ص)

 میرباقری فرد، سید علی اصغر، شایان، الهام. (1391). «سیر عرفانی قرب در متون عرفانی تا سده هفتم هجری»، متن شناسی ادب فارسی، 3 (12)، 1-14.

 مجموعه مقالات

 نام خانوادگی، نام ، سال انتشار .(درون پرانتز). عنوان مقاله (درون گیومه)، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله ( از ص تا ص)

سایتهای اینترنتی

 نام خانوادگی، نام . (آخرین تاریخ).  عنوان موضوع (درون گیومه)، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک

 لوح فشرده

 نام خانوادگی، نام، سال انتشار .(درون پرانتز). عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر

 

توجه: چکیده مبسوط انگلیسی (به همراه چکیده مبسوط فارسی) حداکثر دو هفته پس از پذیرش علمی مقاله، باید توسط نویسنده ارسال شود.

 

ساختار چکیده مبسوط:

چکیده مبسوط، مقاله علمی است که با هدف فراهم آوری مطالعه مقاله اصلی در مدت زمان کوتاه تهیه می‌شود. در همین راستا و به منظور امکان مطالعه مقالات فارسی برای مخاطبان غیر فارسی زبان، نشریه فنون ادبی برای هر مقاله فارسی چکیده مبسوط به زبان انگلیسی با ساختار ذیل را فراهم می‌آورد که به همراه هر مقاله منتشر می‌شود.

اجزای چکیده مبسوط

 • عنوان
 • نویسنده (گان)
  • نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی، پست الکترونیکی، ORCID
  • تعیین نویسنده مسئول
 • چکیده کوتاه Abstract  (150تا 200 کلمه )
 • کلید واژه‌ها: (Keywords:)
 • متن اصلی

3-مقدمه:( (Introduction

مقدمه باید شامل دامنه، هدف، مساله، اهمیت و محدودیت‌های پژوهش باشد و به عبارتی به سوال "مساله اصلی پژوهش حاضر چیست"پاسخ داده شود. همچنین به صورت خلاصه به پیشنه و ادبیات پژوهش پرداخته شود. فرضیه‌ها یا سوالات پژوهش باید به طور واضح بیان شوند.

تعداد کلمات بخش مقدمه حداکثر 250 کلمه است.

4-روش شناسی پژوهش: (Materials & Methods)

روش شناسی پژوهش باید به صورت روشن، با جزئیات و در صورت نیاز همراه با استناد توضیح داده شود.

تعداد کلمات بخش روش شناسی حداکثر 250 کلمه است.

5-یافته های پژوهش: (Research findings)

در این بخش یافته‌ها به صورت خلاصه شده آورده شود. نویسنده در این بخش می‌تواند از جدول، تصویر، نمودار و غیره برای بیان یافته‌ها استفاده کند، پیشنهاد می‌شود تا حد امکان داده‌های جداول و نمودارها خلاصه شود. این موارد باید با استفاده از نرم افزار ورد یا اکسل طراحی شود و از ذخیره در قالب عکس خودداری شود. همچنین موارد فوق باید در متن چکیده مبسوط بلافاصله بعد از استناد آورده شود. تعداد مجاز از هر کدام 2 مورد است.

تعداد کلمات بخش یافته های پژوهش حداکثر 250 کلمه است.

6-بحث و نتیجه گیری (Discussion of Results & Conclusion)

مطالب بیان شده در این بخش  باید مرتبط با مسأله و فرضیه‌ها یا سوالات پژوهشی ارائه شده در مقدمه و بر پایه یافته های بیان شده در بخش یافته های پژوهش باشند.

تعداد کلمات بخش بحث و نتیجه گیری حداکثر 250 کلمه است.

 • تشکر و قدردانی:( Acknowledgment)

در صورت لزوم از افراد و سازمان‌هایی که در نتیجه رسیدن پژوهش همکاری داشته‌اند، قدردانی شود.

 

7-فهرست منابع: (References)

(این بخش شامل محدودیت تعداد کلمه چکیده مبسوط نمی‌شود)

تمامی منابع فارسی به انگلیسی برگردان با دیگر منابع لاتین در هم ادغام و به ترتیب حروف الفبا قرارگیرندو در آخر منبع به لاتین برگردان شده کلمه(In  Persian) قرار گیرد.

 

 • Abstract  
 • Keywords
 • Introduction
 • Materials & Methods
 • Research findings
 • Discussion of Results & Conclusion
 • References

 

شیوه‌نامۀ درج منابع انگلیسی

  (الگوگرفته از روش APA )

  

  طبق شیوۀ معمول منبع‌نویسی، مشخصات هر منبع به ترتیب شامل سه بخش است: مشخصات مؤلف، مشخصات کتاب، مشخصات نشر.

  ª در بخش اول: نام مؤلف یا مؤلفان: نام خانوادگی، نام (با حرف بزرگ در ابتدا) آورده می‌شود. در مورد مؤلفان متعدد رجوع شود به جدول نام‌ها.‌

  ª در بخش دوم: سال نشر در داخل پرانتز و بعد نشانۀ نقطه سپس نام کتاب، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد یا رسالۀ دکتری ) همگی ایتالیک) یا مقاله(غیرایتالیک) و پس از آن نام مجله، فصلنامه، ماهنامه، هفته‌نامه، روزنامه، همایش(همگی ایتالیک) مربوط به آن می‌آید. چنانچه کتابی عربی باشد یا به‌گونه‌ای ترجمۀ آن خالی از اشکال نباشد، بدون ترجمه و فقط صورت لاتین آن ذکر می‌شود.

  نام مترجم ( Trans. )، مصحح ( Emend. )، شرح‌کننده ( Expl. )، مقدمه‌نویس ( Intro. )، خلاصه‌کننده ( Sum. )، یا تدوین‌کننده و گردآورنده ( Ed. ) و ... نیز در ادامه قرار می‌گیرد. و برای معرفی هریک علامت اختصاری مربوط چنان‌که مشاهده می‌کنید در پرانتز پس از ذکر نام آنها درج می‌شود.

  سپس در خصوص کتاب، تعداد جلد، یا شمارۀ آن، و شمارۀ چاپ به روش نمونه و در خصوص نشریات شمارۀ نشریه، سال و ماه و روز، و شمارۀ صفحات مطابق مثال ارائه‌شده در زیر می‌آید.

  ª در بخش سوم: نام شهر با نشانۀ دونقطه «:» سپس نام ناشر ذکر می‌شود. در مورد مؤسسات و سازمان‌ها که نام آنها غیرخاص است ترجمۀ انگلیسی و در مورد ناشران با نام‌های خاص فقط شکل لاتین قید می‌شود. در خصوص مجلات نیازی به ذکر ناشر نیست.

  ª به مثال‌های زیر و نشانه‌های به‌کار‌رفته در بین اجزای کلی(.) و جزئی(،) توجه کنید.

    نمونه های کتاب:

  - Jorjani, Abd ol - Qader (1992). Asrar ol-Blagha. Jalil Tajlil (Trans.), 3rd ed. Terhran: University of Tehran Press.

  

  - Safa, Zabih ol-Lah (1984). Literary History of Iran, Mohammad Torabi (Sum.), 2nd vol. 16th ed. Tehran: Ferdows press.

 

  - Farghani, Seif (1984). Divan, Zabih ol-Lah Safa (Emend.), 2nd ed. Tehran: Ferdowsi Press .

 

  - Zarinkub, Abd ol-Hosain (2002). Poem without lie, poem without mask, 9th ed. Tehran: Javidan Press.

 

  - Bakhtin, Michel (1390). Dialogical Imagination: Essays on Novel. Roya Poorazar (Trans.), 2nd ed. Tehran: Nei Press.

 

  - Wilson, J. G., & Fraser, F. C. (Eds.). (1977-1978). Handbook of teratology (Vols. 1-4). New York: Plenum Press .

  

  نمونۀ مقاله از مجله و فصل‌نامه:

  - Sa'adati Nezhad, Mehdi (1388). The Reaction of enlightenment in Iran against

  Liberalism from 40th decade up to Islamic Revolution (focusing on Jalal Al Ahmad, Bazargan, Shariati) , Islamic Revolution Studies Quarterly, 15th year, No 17, p. 119-148 .

 

  - Berkerian, D. A. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45 (2), p. 10-36.

 

  - Caloyianis, N. (1998, September). Greenland sharks. National Geographic, 194, 60-71.

 

  یک نمونه مقاله از روزنامه:

  - Von Drehle, D. (2000, January 15). Russians unveil new security plan. The

  Washington Post, pp. A1, A21.

  یک نمونه مقاله بدون نام مؤلف:

  - Clinton puts 'human face' on health-care plan. (1993, September 16). The New York Times , p. B1. 

  یک نمونه مقاله ارائه‌شده در کنفرانس:

  - Lucas, L. A. (1998). Issues in the creation and coordination of an academic

  computing help desk. In Association of Small Computer Users in Education:

  Proceedings of the ASCUE Summer Conference , North Myrtle Beach, SC (pp. 87-

  92). (ERIC Document Reproduction Service No. ED425722)

  

  برخی نکات مهم:

  1 - نام مؤلف

  دربارۀ ذکر نام مؤلفان بر اساس تعداد به روش جدول زیر عمل شود (لطفا به علایم نقطه و کاما و نقطه‌چین و& دقت شود).

  

  One author

  Brown, W. P.

  Two authors

  Samovar, L. A., & Porter, R. E.

  Three to five authors

  Krause, K. L., Bochner, S., & Duchesne, S.

  Six or seven authors (NEW)

  Shepherd, R., Barnett, J., Cooper, H., Coyle, A., Moran-Ellis, J., Senior, V., & Walton, C.

  Eight or more authors (NEW)

  Chiappini, E., Principi, N., Longhi, R., Tovo, P. A., Becherucci, P., Bonsignori, F., ... de Martino, M.

  Corporate / group author

  Ministry of Education.

  No author

  Use Anonymous only if this is used in the publication.

 

  نکته : نام مؤلفان ایرانی و عرب به صورت کامل و نه اختصاری باید درج شود و حتماً مطابق با شیوۀ استاندارد transliteration (در ادامه شرح داده شده است) باشد. در بقیۀ موارد به طور کامل الگوی بالا به کار می‌رود جز اینکه بین اسامی مؤلفان در صورت تعدد، برای متمایز و جدا کردن نام آنها از نشانۀ نقطه‌کاما (؛) و برای مؤلف آخر از « & » استفاده می‌شود .

 

  2 - تاریخ‌ نشر

  تاریخ انتشار کتاب، مجله، فصلنامه، فقط شامل سال است.

  برای ماهنامه شامل ماه و سال است و برای هفته‌نامه و روزنامه، روز و ماه و سال درج می‌شود(جدول زیر).

  

 

  Books and academic journals

  (1993)

  Magazines and newspapers:

  Monthly
Daily, weekly

 
(1993, June)
(1993, June 12)

  No date

  (n.d.)

  In press

  (in press)

 

 

  3- عنوان اثر

  عنوان کتاب و مجله ایتالیک می‌شود و عنوان مقاله و عنوان فصلی از کتاب بدون گیومه و ایتالیک‌نشده می‌آید. در کتاب و مقاله اولین حرف از اولین کلمه عنوان اصلی و اولین حرف از اولین کلمه عنوان فرعی با حروف بزرگ نوشته می‌سود. در مجله اولین حرف همه کلمات اصلی بزرگ نوشته می‌شود.

  Shobhadevi, Y. J., & Bidarakoppa, G. S. (1994). Possession phenomena: As a coping behavior. In G. Davidson (Ed.), Applying psychology: Lessons from Asia-Oceania (pp. 83-95). Carlton, Vic., Australia: Australian Psychological Society .

  4 - محل نشر و ناشر

  در قسمت مشخصات نشر ابتدا نام شهر با نشانۀ دو نقطه، سپس نام ناشر می‌آید. در محل نام ناشر از آوردن عبارت و علایمی مثل Publishers, Co., or Inc. خودداری کنید اما از Book و Press می‌توانید استفاده کنید. اگر ناشر همان مؤلف باشد در محل نام ناشر عبارت Author (مؤلف) را ذکر کنید .

 

  American cities

  Thousand Oaks, CA

  Non-American cities

  Hamilton, New Zealand
London, England

  Non-American cities with a state

  Sydney, NSW, Australia

5- اقتباس از منبع دیگر اگر اثری در منبع دیگری ذکر شده باشد. فقط منبع اصلی ایتالیک می‌شود و نام ویراستار با علامت اختصاری در داخل پرانتز به صورت زیر می‌آید (لطفا به حروف بزرگ و کوچک و علامت جمع در صورت تعدد ویراستاران دقت فرمایید).

  Crisman, T. L., & Streever, W. J. (1996). The legacy and future of tropical limnology. In F. Schiemer & K. T. Boland (Eds.), Perspectives in tropical limnology (pp. 27-42). Amstemdam, Netherlands: SPB Academic.

  6- منابع الکترونیکی:

  اگر منبع اصلی الکترونیکی باشد، مشخصات دیجیتالی به شکل نمونه آورده می‌شود.

  - Lance, L. (2011). Nonproduction benefits of education: Crime, health, and good citizenship. In Handbook of the economics of education (Vol. 4, pp.183-282). doi :10.1016/B978-0-444-53444-6.00002-X .

  و چنانچه منبع بدون مشخصات doi (دیجیتالی) باشد به صورت زیر آدرس داده می‌شود.

  - Boss brass. (2007). In H. Kallmann & G. Potvin (Eds.), Encyclopedia of music in

  Canada. Retrieved July 26, 2007, from http://www.thecanadianencyclopedia.com/

 

  - Terrorism. (2002). In The New Dictionary of Cultural Literacy. Retrieved July 20,

  2007, from http://www.bartleby.com/59/

  

  7 - پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری (چاپ‌شده یا چاپ‌نشده)

  عنوان پایان‌نامه و رساله ایتالیک می‌شود. سپس در داخل پرانتز نوع آن اعم از پایان‌نامۀ‌ کارشناسی ارشد یا رسالۀ‌ دکتری (چاپ‌شده یا چاپ‌نشده) طبق نمونه‌های زیر درج می‌گردد. پس از آن، نام دانشگاه و شهرو کشور می‌آید.

  اگر از منبع الکترونیکی دریافت شده باشد، مثل نمونه‌های 2 و 3 مشخصات پایان‌نامه کلاً در پرانتز قرار می‌گیرد، سپس آدرس منبع الکترونیکی ذکر می‌شود.

  1:

  Dewstow, R. A. (2006). Using the Internet to enhance teaching at the University of Waikato (Unpublished master's thesis). University of Waikato, Hamilton, New Zealand.

  2:

  Dewstow, R. A. (2006). Using the Internet to enhance teaching at the University of Waikato (Master's thesis, University of Waikato, Hamilton, New Zealand). Retrieved from http://hdl.handle.net/10289/2241

  3:

  Rose, S. L. (2006). Essays on almost common value auctions (Doctoral dissertation, Ohio State University). Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd

 

Transliteration 7- شیوۀ نگارش لاتین مخصوص نام‌های فارسی و عربی بر اساس استاندارد جهانی ازآنجا که زبان فارسی و عربی حروف مشابهی دارند، و بیشتر مشکلات در زبان فارسی به نگارش صورتهای عربی الفاظ مربوط است، به استانداردهای عربی اشاره می‌شود. ابتدا نگارش چند نام عربی برای نمونه و تطابق با نام‌های دیگر آورده ذکر گردیده سپس در ادامه، جداول حروف و اصوات و برخی نکات مهم در زمینۀ علامات و نشانه‌ها آمده است. برخی نمونه‌های استاندارد

 

 Arabic

 Primary transcr.

 Standard transcr.

 Strict translit.

  القاهره

 Cairo

 al-Qahira

 al-Qāhirah

  السلف الصالح

 Salaf

 as-Salaf as-Salih

  as-Salaf aṣ-Ṣāliḥ

  قرآن

 n/a

 Qur'an

 Qur’ān

  صدام حسین

 Saddam Hussein

 Saddam Husayn

  Ṣaddām Ḥusayn

  العبّاسیّون

 Abbasid

 al-`Abbasiyun

 al-‘Abbāsīyūn

  کربلاء

 Karbala

 Karbala'

 Karbalā’

  محمد

 n/a

 Muhammad

  Muḥammad

  القاعده

 al-Qaeda

 al-Qa`ida

 al-Qā‘idah

جدول حروف صامت

 

 Arabic

 Name

 Standard translit.

 Strict translit.

 Notes

  ب

 bā’

 b

 b

 

  ت

 tā’

 t

 t

 

  ث

 thā’

 th

 th

 the sequence ته is written t′h

  ج

 jīm

 j

 j

 pronounced [g] in Egyptian Arabic

  ح

 ḥā’

 h

  ḥ

 

  خ

 khā’

 kh

 kh

 the sequence که is written k′h

  د

 dāl

 d

 d

 

  ذ

 dhāl

 dh

 dh

 the sequence ده is written d′h

  ر

 rā’

 r

 r

 

  ز

 zāy

 z

 z

 

  س

 sīn

 s

 s

 

  ش

 shīn

 sh

 sh

 the sequence سه is written s′h

  ص

 ṣād

 s

  ṣ

 

  ض

 ḍād

 d

  ḍ

 

  ط

 ṭā’

 t

  ṭ

 

  ظ

 ẓā’

 z

  ẓ

 

  ع

 ‘ayn

 `

 ‘

 different from hamza

  غ

 ghayn

 gh

 gh

 

  ف

 fā’

 f

 f

 

  ق

 qāf

 q

 q

 sometimes transliterated as "g"

  ک

 kāf

 k

 k

 

  ل

 lām

 l

 l

 

  م

 mīm

 m

 m

 

  ن

 nūn

 n

 n

 

  ه

 hā’

 h

 h

 

  ء

 hamzah

 '

 ’

 omitted in initial position[1]

  ه

 tā’ marbūṭah

 ah or at or atan

 ah or at or atan

 usually as ah, but sometimes as at or atan.[2]

  و

 wāw

 w

 w

 See also long vowels

  ی

 ya’

 y

 y

 See also long vowels

  ِیّ

 (yā’)

 iy or i

 īy or ī

 romanized īy except in final position[3]

  آ

 ’alif maddah

 a, 'a

 ā, ’ā

 Initially ā, medially ’ā

جدول صداهای کوتاه

 Short vowels

 Name

 Translit.
(standard and strict)

 064E
َ

  fat′ḥa

  a

 064F
ُ

  ḍamma

  u

 0650
ِ

  kasra

  i

جدول صداهای بلند

 Long vowels

 Name

 Standard Trans.

 Strict Trans.

 064E 0627
َا

  َ

 a

 ā

 064E 0649
َی

  fatḥa ʼalif maqṣūra (Arabic)

 a

 á

 064E 06CC
َی

  fatḥa yeh (Farsi, Urdu)

 

  ā / aỳ

 064F 0648
ُو

  ḍamma wāw

 u

 ū

 0650 064A
ِی

  kasra yāʼ

 i

 ī

 

 

 

 

  - شیوۀ نگارش ال، آل و اهل در عربی

 

 Arabic

 meaning

 transcription

 example

  ال

  حرف تعریف

 al-

 Suliman al-Reshoudi

  آل

  خاندان

 Al

 Bandar bin Abdulaziz Al Saud

  أهل

  خانواده

 Ahl

  Ahl al-Bayt

 • Examples: تقی الدین (Taqi al-Din) is pronounced and transliterated as "Taqi ad-Din".
 • Examples: " al-Qaeda " l

شیوۀ نگارش حروف شمسی و قمری و «ابن»، «بن»، «ابو» و «ابی»

  این حروف در زبان عربی تلفظ متفاوت دارند، بنابر این نگارش آنها نیز فرق می کند.برای حروف قمری از حروف « al- » و برای حروف شمسی از تکرار حرف شمسی به جای « l » استفاده ‌می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • Example: "Bandar ibn Sultan as-Sa`ud"
 • Counter-example: "Bandar ibn Sultan", "Bandar as-Saud ", or "Bandar bin Sultan bin `Abd al-Aziz as-Sa`ud".
 • Example: "Turki ibn Faisal as-Sa`ud"
 • Counter-example: "Turki al-Faisal ".
 • Example: "Saddam Hussein at-Tikrit "
 • Counter-example: "Saddam bin Hussein at-Tikrit" (bin is not typically used in Iraq)
 • Example: "Waleed ash-Shehri"
 • Counter-example: "Waleed ibn Ahmed ash-Shehri" (he was not known to use his father's name)
 • Example: "`Ali ibn Abi Talib"
 • Counter-example: "`Ali ibn Abu Talib"

جدول حروف شمسی .

 

 Solar
letters

 Standard
translit.

 Strict
translit.

  ت

 t

 t

  ث

 th

 th

  د

 d

 d

  ذ

 dh

 dh

  ر

 r

 r

  ز

 z

 z

  س

 s

 s

  ش

 sh

 sh

  ص

 s

  ṣ

  ض

 d

  ḍ

  ط

 t

  ṭ

  ظ

 z

  ẓ

  ن

 n

 n