تماس با ما

 

 شماره تماس: 37932680(31)98+ ساعات تماس هر روزاز ساعت 11 تا13

 در صورت عدم پاسخگوی شماره بالا با شماره  09336276022 تماس گرفته شود.  

 پست الکترونیک:  Liar@res.ui.ac.ir

 ایمیل رسیدگی به شکایات: Journals@res.ui.ac.ir

 آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر مجله فنون ادبی، کدپستی: 73441-81746       

 

 


CAPTCHA Image