شماره تماس: 37932680(31)98+ ساعات تماس روزهای فرد (یکشنبه و سه شنبه) از ساعت 10 تا14

 

 

 پست الکترونیک:  Liar@res.ui.ac.ir

 ایمیل رسیدگی به شکایات: Journals@res.ui.ac.ir

 آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر مجله فنون ادبی، کدپستی: 73441-81746       

 

 


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image