نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سیدمحمدرضا ابن الرسول هیات علمی
محمدجعفر یاحقی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
زهره احمدی پوراناری نقد ادبی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان
علی اکبر احمدی دارانی هیات علمی
اکبر اخلاقی ه
سجاد آیدنلو هیات علمی
عباس آذراندر هیات علمی
محمدتقی آذرمینا هیات علمی
محمد ابراهیم ایرج پور هیات علمی
خدابخش اسداللهی دانشگاه محقق اردبیلی
بهاءالدین اسکندری هیات علمی
زهرا آقابابایی هیات علمی
حسین آقاحسینی هیات علمی
محمود آقاخانی بیژنی زبان شناسی اصفهان - میدان آزادی (دروازه شیراز) - خ. هزار جریب - دانشگاه اصفهان - کدپستی: 8174673441
فردوس آقا گل زاده
فاطمه الهامی زبان شناسی عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی و مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه
عباس امام زبان شناسی
نصرالله امامی هیات علمی
احمد امیری خراسانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رضا امینی هیات علمی
عیسی امن خانی عضو هیات علمی
محمد یاوری هیات علمی
علی اصغر باباصفری هیات علمی
مهری باقری هیات علمی
علی اکبر باقری خلیلی زبان شناسی بابلسر-خ. شهید بهشتی- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده ی علوم انسانی- گروه ادبیات فارسی
محمود براتی هیات علمی
محمدرضا برزگر خالقی هیات علمی
محمود بشیری هیات علمی
محمد صادق بصیری هیات علمی
فاطمه بهرامی زبان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
سیده زیبا بهروز زبان شناسی دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی
سیداحمد پارسا عضو هیات علمی
هادی پاکدل هیات علمی
طیبه پرتوی راد هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران
حسین پیرنجم الدین زبان شناسی دانشگاه اصفهان، دانشکدخ زبان های خارجی، گروه انگلیسی
مهین پناهی
محمدرضا پهلوان نژاد هیات علمی
فریده پورگیو هیات علمی
علی تسلیمی هیات علمی
منوچهر تشکری هیات علمی
رجب توحیدیان سبک هندی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس
طیببه جععفری ادبیات حماسی و اسطوره اصفهان
سمانه جعفری دانشگاه فرهنگیان
طیبه جعفری دانشجو
فاطمه جمالی هیات علمی
علی جهانشاهی افشار هیات علمی
اصغر جوانی هیات علمی
زینب چغادی دانشجوی دکتری
زهرا حیاتی هیات علمی
حافظ حاتمی هیأت علمی دانشگاه پیام نور
سعید حاتمی زبان شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
بهجت السادات حجازی مدرس
راضیه حجتی زاده - گروه زبان و ادبیات فارسی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان- اصفهان- ایران
بتول حیدری
مرتضی حیدری دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور
مریم حیدری دانش آموخته دانشگاه اصفهان
فرشته السادات حسینی زبان شناسی دانشگاه اصفهان
حسین حسن پور هیات علمی
عبدالله حسن زاده میرعلی زبان شناسی دانشگاه سمنان
سیاوش حق جو هیات علمی
محمد حکیم آذر عضو هیات علمی
محمد خاقانی اصفهانی هیات علمی
محبوبه خراسانی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
اشرف خسروی دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان
حسین خسروی هیات علمی
فریده داودی مقدم زبان شناسی هیات علمی
نجمه دری هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهدی دهرامی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
مسعود دهقانی استاد
جواد دهقانیان هیات علمی
امید ذاکری کیش گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
حسن ذوالفقاری هیات علمی
محسن ذوالفقاری هیات علمی
محبوبه ذوالفقاری نژاد دانشجوی دکترا
ابوالقاسم رادفر هیات علمی
سید محمد راستگوفر هیات علمی
محمد ریحانی هیات علمی
سیدمهدی رحیمی بلاغت عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
احمد رضی هیات علمی
احمد رضایی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه قم، قم
والی رضایی
محرم رضایتی هیات علمی
مسعود روحانی هیات علمی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر،ایران
سیده مریم روضاتیان هیات علمی
سید مهدی زرقانی عضو هیات علمی دانشگاه
علی زمانی دانشگاه پیام نور
ناصرقلی سارلی عضو هیئت علمی
غلامرضا سالمیان دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، مدیریت تحصیلات تکمیلی، غلامرضا سالمیان
رضا ستاری دانشیار دانشگاه مازندران
قدمعلی سرامی هیات علمی
منظر سلطانی هیات علمی
امیر سلطان محمدی زبان شناسی زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان. شهر اصفهان. کشور ایران
حسین سلیمی استادیار و عضو هیآت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس.
سید رضا سلیمانزاده نجفی هیات علمی
نصرالله شاملی هیات علمی
علیرضا شانظری استادیار دانشگاه یاسوج
غلامحسین شریفی هیات علمی
محمد علی شریفیان عضو هیأت علمی
عنایت الله شریف پور زبان شناسی هیات علمی
مریم شریف نسب زبان شناسی قصه های عامیانه پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی
مریم شعبانزاده هیات علمی
علیرضا شعبانلو عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سعید شفیعیون گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
محمد شکرائی هیات علمی
میلاد شمعی دانشجوی دکتری
اسماعیل صادقی زبان شناسی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، ایران
سمیه صادقیان مدرس حق التدریس
طاهره صادقی تحصیلی هیات علمی دانشگاه لرستان
محمود صادق زاده دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
اکبر صیادکوه هیات علمی
محمدجواد صافیان هیات علمی
زهرا صالحی ساداتی بلاغت، زبان شناسی استادیار دانشگاه پیام نور
محمدرضا صالحی مازندرانی هیات علمی
محمدرضا صرفی هیات علمی
یوسف صفیان بلداجی ادبیات کلاسیک، زبان شناسی عضو هیات علمی
جهانگیر صفری دانشگاه شهرکرد
مهدی صفری زبان شناسی
عسگر صلاحی هیئت علمی
یحیی طالبیان هیات علمی
محمد طاهری هیات علمی
اسحاق طغیانی هیات علمی
مولود طلائی اصفهان
عبدالله طلوعی آذر سبک هندی هیات علمی
فریدون طهماسبی سبک شناسی، سبک هندی هیات علمی
علیرضا عابدیان هیات علمی
حمید عابدیها عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
حبیب الله عباسی هیات علمی
محمد امیر عبیدی نیا هیات علمی
نسرین علی اکبری سنندج خیابان بهاران. دانشگاه کردستان
ذوالفقار علامی ده ونک، دانشگاه الزهرا (س) دانشکده ادبیات و زبانها
بتول علی نژاد هیات علمی
مهیار علوی مقدم زبان شناسی دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی،دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار،ایران
علی‌اصغر غفوری استان ک و ب ـ یاسوج ـ دانشگاه یاسوج ـ دانشکده‌ی ادبیّات و علوم انسانی ـ گروه زبان و ادبیات فارسی
مجاهد غلامی بلاغت، سبک شناسی، سبک هندی استادیار دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
اقدس فاتحی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران.
هاجر فتحی نجف آبادی زبان شناسی دانشگاه اصفهان
مهین دخت فرخ نیا
حمیدرضا فرضی هیات علمی
رویین تن فرهمند هیات علمی
مهدی فیروزیان دانشگاه تهران
مسعود فروزنده هیأت علمی
عبدالهادی فقهی زاده استاد علوم قرآن و حدیث دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران
رضا فهیمی زبان شناسی دانشگاه ازاد اسلامی ساوه
علیرضا فولادی زبان شناسی گروه زبان و ادبیات فارسی/دانشکده علوم انسانی/دانشگاه تربیت مدرس
محمد فولادی mm0haamad_1348@yahoo.com
خشایار قاضی زاده زبان شناسی استادیار گروه هنر اسلامی دانشکده هنر دانشگاه شاهد
سید اسماعیل قافله باشی هیات علمی
حمیدرضا قانونی زبان شناسی گروه آموزشی دانشگاه پیام نور نجف اباد
قاسمی پور قدرت اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، قدرت قاسمی پور
کرمعلی قدمیاری هیات علمی
یحیی کاردگر ادبیات کلاسیک عضو هیأت علمی دانشگاه قم
فاطمه کاسی هیات علمی
غلامرضا کافی هیات علمی
فرهاد کاکه رش عضو هیأت علمی
پرستو کریمی زبان شناسی هیات علمی دانشگاه شهر کرد
یوسف کرمی چمه زبان شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
رحیم کوشش هیات علمی
علی گراوند عضو هیئت علمی
احمد گلی هیات علمی
نرگس گنجی نقد ادبی دانشگاه اصفهان
حبیب الله لزگی هیات علمی
احمدرضا یلمه ها زبان شناسی عضو هیات علمی
تیمور مالمیر هیات علمی
فرشته محجوب استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
رامین محرمی هیات علمی
مرتضی محسنی زبان شناسی بابلسر، دانشگاه مازندران
ناصر محسنی نیا هیات علمی
علی محمدی استاد دانشگاه
محمدعلی محمدی هیات علمی
معصومه محمدی
علی محمدی آسیابادی دانشیار دانشگاه شهرکرد
سید عباس محمد زاده هیات علمی
محسن محمدی فشارکی هیات علمی
علی محمد محمودی زبان شناسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، مدرس مدعو مرکز آموزش عالی اقلید
مریم محمودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
لقمان محمودپور آذربایجان غربی. سردشت. دانشگاه پیام نور.
خدایار مختاری هیات علمی
محمود مدبری هیات علمی
فاطمه مدرسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
عبدالرضا مدرس زاده هیات علمی
جواد مرتضایی مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
طاهره میرزایی دانشگاه پیام نور
لیلا سادات مروّجی زبان شناسی استادیار دانشگاه پیام نور کاشان
حسین مسجدی زبان شناسی هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
زهره مشاوری
محمّدامیر مشهدی دانشگاه سیستان و بلوچستان
معصومه معدن کن هیات علمی
زهرا معینی فرد هیات علمی
محمد مهدی پور هیات علمی
محمدجواد مهدوی عضو هیئت علمی
محمود مهرآوران هیات علمی
علیمحمد مؤذنی زبان شناسی گروه ادبیات فارسی دانشگاه تهران
شهرزاد نیازی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
مریم نافلی دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان
علیرضا نبی لو هیات علمی
محمدرضا نجاریان هیات علمی
زهره نجفی دستور زبان فارسی هیات علمی/دانشگاه اصفهان
گلپر نصری زبان شناسی دانشگاه یزد
جبار نصیری زبان شناسی آموزش و پرورش تهران
زهرا نصر اصفهانی زبان شناسی دانشیار دانشگاه پیام نور
یدالله نصراللهی تبریز کیلومتر 35 جاده تبریز مراغه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عباس نیکبخت زبان شناسی گروه زبان و ادبیات دانشگاه سیستان و بلوچستان
یوسف نیک روز استادیار دانشگاه یاسوج
علیرضا نیکویی هیات علمی
ناصر نیکوبخت زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
اسدالله نوروزی
حسین نوین رنگرز ادبیات کلاسیک، زبان شناسی زبان وادبیات فارسی
روح الله هادی عضو هیأت علمی
سید مرتضی هاشمی دانشگاه اصفهان
حجت الله همتی مدرس دانشگاه
محبوبه همتیان هیأت علمی دانشگاه اصفهان
عبدالله واثق عباسی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
عباس واعظ زاده عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
منیژه یوحنایی زبان شناسی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
محمد رضا یوسفی هیات علمی