اهداف و چشم انداز

فنون و دانش های ادبی از مباحث عمده و ارکان اساسی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی است که از دیرباز تاکنون مورد توجه پژوهش گران این عرصه بوده است و مجلات علمی هم که شاخص پیشرفت علمی این قبیل تحقیقات به شمار می رود، بستر بسیار مناسبی است تا استادان و محققان زبان و ادبیات فارسی، پژوهش های علمی خود را از این طریق ارائه و منتشر نمایند. از آنجا که احساس می شد در میان نشریات ادبی کشور وجود چنین نشریه ای لازم است در این باره، همکاران زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان از دو سال پیش بر آن شدند تا زمینه های انتشار چنین نشریه ای را فراهم کنند که بحمدالله با پیگیری های مداوم آنان و همکاری های مؤثر انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، قطب علمی گروه ادبیات فارسی و مساعدت های بی دریغ حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان، کوشش ها به ثمر نشست و اولین شماره مجله فنون ادبی که یکی از سه مجله علمی- پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان است، به صورت حاضر آماده گردید، تا مورد ارزیابی و نقد صاحبان نظر قرار گیرد و ما را از راهنمایی های ارزنده خود بهره مند سازند. جا دارد از اعضای محترم هیـأت تحریریه نشریه و استادان ارجمندی که در امر داوری ها به یاری ما شتافتند، صمیمانه تشکر نماید و آرزومند توفیق بیشتر آنان در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی باشد.

 

هدف این نشریه، فراهم آوردن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع ، ارتقاء و توسعه دانش، فراهم آوردن زمینه انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه فنون ادبی است.  نشریه فنون ادبی در حوزه های ذیل به انتشار مقالات اقدام می نماید.

 
 محور موضوعات:

 دستور زبان فارسی

 • دستور تاریخی

 • بلاغت

 • سبک شناسی

 تاریخ ادبیات

 • نقد ادبی

 عروض و قافیه

 • لغت شناسی