آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 382
تعداد عدم پذیرش 1767

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 386
تعداد مشاهده مقاله 1299913
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 258970
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 14 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 742 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 619 روز
درصد پذیرش 17 %