اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 381
تعداد پذیرش 69
تعداد عدم پذیرش 257

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 60
تعداد مشاهده مقاله 26998
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8900
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 216 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 18 %