اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 327
تعداد پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش 209

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 49
تعداد مشاهده مقاله 15991
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5135
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 212 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 124 روز
درصد پذیرش 17 %