آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 397
تعداد عدم پذیرش 1814

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 400
تعداد مشاهده مقاله 1431138
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 271994
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 14 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 725 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 600 روز
درصد پذیرش 17 %