اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 401
تعداد پذیرش 76
تعداد عدم پذیرش 262

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 75
تعداد مشاهده مقاله 29939
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10972
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 213 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 115 روز
درصد پذیرش 19 %