آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 371
تعداد عدم پذیرش 1717

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 365
تعداد مشاهده مقاله 1082448
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 240479
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 15 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 751 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 642 روز
درصد پذیرش 17 %