آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 267
تعداد پذیرش 39
تعداد عدم پذیرش 173

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 30
تعداد مشاهده مقاله 8956
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2194
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 230 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 144 روز
درصد پذیرش 15 %