آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 322
تعداد پذیرش 35
تعداد عدم پذیرش 238

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 39
تعداد مشاهده مقاله 5651
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2425
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 250 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 91 روز
درصد پذیرش 11 %