اخبار و اعلانات

اعلام نتیجه رتبه بندی نشریه فنون ادبی

براساس ارزیابی و رتبه بندی سال 1400 از سوی کمیسیون بررسی نشریات، نشریه فنون ادبی در رتبه الف قرار گرفت.

مطالعه بیشتر