تحلیل جایگاه تصویر رمانتیک در شعرهای دفاع مقدس سیدحسن حسینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

روح مکتب رمانتیسم با انقلاب‌ها و دگرگونی‌های اجتماعی گره خورده است. نخستین بارقه‌های رمانتیسم به شیوة اروپایی در ادبیات فارسی، در گیرودار انقلاب مشروطه نمایان شده و انقلاب اسلامی و همچنین دفاع مقدس، بستری مناسب برای آن فراهم کرده است. شعر رمانتیک اصول و قواعد خاصی دارد و تصویرهای شعری در این مکتب از بُعد زیبایی‌شناختی، ساختار و ماهیت معرفتی با تصاویر کلاسیک‌ها متفاوت است. ویژگی بارز تصاویر رمانتیک‌ها سایه‌واری، دلالت ضمنی، تأثیر در احساس و همزادی با آن، استحاله در طبیعت، فرازمانی و فرامکانی و اندوهناکی آن است. شعر دفاع مقدس با اینکه بیشتر از جنبۀ محتوایی کانون توجه است، از تصاویر خلاق و نوآورانه در آن نمی‌توان چشم پوشید. در پژوهش حاضر که مبتنی بر مطالعۀ دفترهای شعری سیدحسن حسینی و گزینش شواهد شعری با مضمون دفاع مقدس است، این نمونه‌ها به شیوة توصیفی- تحلیلی بررسی و با ویژگی‌های تصویر در مکتب رمانتیسم تطبیق داده شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، مهم‌ترین ویژگی تصاویر رمانتیک در شعر سیدحسن حسینی، تأثیر در احساس، همزادی با احساس و معنی و همچنین سایه‌وار بودن آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Position of the Romantic Image in the Holy Defense Poetry, Sayed Hossein Hosseini

نویسندگان [English]

 • Seyede Zahra Mousavi 1
 • Fatemeh Farzaneh 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Arak University, Arak, Iran
2 Ph. D. Student of Persian Languages and Literature in Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Abstract
The Romanticism is absolutely related to the social revolutions and transformations. The first sparks of Romanticism in the European way appeared in the Persian literature, during the Conditional Revolution of the Islamic Revolution, as well as the sacred defense, provided a suitable place for it. Romantic poem consists of special principles and technics. The poetic images in this school are different from the aesthetics, structure, and epistemic nature of the classics. The characteristic feature of romantic images is shading, implying, influencing and cooperating with feelings, transformation of nature, expanse and frivolity, and its sadness and grief. Sacred Defense Poetry, while more focused on the content aspect, but creative and innovative images cannot be ignored.
The present study, based on the study of poetry books by Sayed Hossein Hosseini, is the selection of poetic evidence of the sacred defense theme, in a descriptive-analytical method of poetic images, these examples are examined and, by adapting them to the features of the image in the school of Romanticism, the most important feature of romantic images in the poetry of Sayed Hasan Hosseini is the effect on feelings, the combination of feeling and meaning, as well as the shadow of it. And since the language of the holy defense poem is explicit and implicit, implicit implications do not function in that way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Romanticism
 • image
 • Sacred Defense Poetry
 • Sayed Hossein Hosseini
منابع
 1. باوره، موریس (1373). «تخیل رمانتیک» ترجمه فرحید شیرازیان، ارغنون، شماره 2، 55-78.
 2. ترابی، ضیاءالدین (1384). شکوه شقایق: نقد و بررسی شعرهای دفاع مقدس، قم: سماءقلم.
 3. جعفری جزی، مسعود (1388). سیر رمانتیسم در ایران: از مشروطه تا نیما، چ 2، تهران: مرکز.
 4. ـــــــــــــــــــــ (1378). سیر رمانتیسم در اروپا، تهران: مرکز.
 5. حسینی، سیدحسن (1391). نوش‌داروی طرح ژنریک، چ 8، تهران: سوره مهر.
 6. ــــــــــــــــــ (1386). هم‌صدا با حلق اسماعیل، چ 6، تهران: سوره مهر.
 7. ــــــــــــــــــ (1388). سفرنامه گردباد، چ 2، تهران: انجمن شاعران ایران.
 8. ــــــــــــــــــ (1389). تنها طرف آفتاب را گرفت، تهران: انجمن شاعران ایران.
 9. ــــــــــــــــــ (1393). در ملکوت سکوت، چ 2، تهران: انجمن شاعران ایران.
 10. ــــــــــــــــــ (1395). گنجشک و جبرئیل، چ 10، تهران: افق.
 11. ــــــــــــــــــ (1392). بال‌های بایگانی، تهران: افق.
 12. خواجات، بهزاد (1391). رمانتی‌سیسم ایرانی، تهران: بامداد نو.
 13. رستگار فسایی، منصور (1380). انواع شعر فارسی، چ 2، شیراز: نوید شیراز.
 14. سنگری، محمدرضا (1380). نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدسج2، تهران: پالیزان.
 15. سیدحسینی، رضا (1387). مکتب‌های ادبی ج2 و1، چ 15، تهران: نگاه.
 16. شفیعی‌کدکنی، محمدرضا (1387). ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، چ 5، تهران: سخن.
 17. ــــــــــــــــــــــــ (1391). صورخیال در شعر فارسی، چ 15، تهران: آگه.
 18. طاهری، قدرت‌الله (1393). جریان‌های شعری معاصر ایران از 1357 تا 1380، تهران: علمی.
 19. فتوحی رودمعجنی، محمود (1389). بلاغت تصویر، چ 2، تهران: سخن.
 20. فتوحی، محمود (1384). «تصویر رمانتیک»، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، شماره 9و10 ، 180-151
 21. فورست، لیلیان (1392). رمانتیسم، ترجمه مسعود جعفری جزی، چ 6، تهران: مرکز.
 22. کافی، غلامرضا (1389). ترکش کلمات: بررسی سهم فارس در شعر دفاع مقدس، شیراز: مرکز نشر زرینه.
 23. معین‌الدینی، فاطمه (1391). «جلوه‌های رمانتیسم در شعر مقاومت سیدحسن حسینی»، پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ش 18،صص 167-184.