تحلیل ساختاری اشعار خاقانی شروانی و مسیح کاشانی با رویکردی به تأثیر اوضاع اجتماعی بر موسیقی شعر
تحلیل ساختاری اشعار خاقانی شروانی و مسیح کاشانی با رویکردی به تأثیر اوضاع اجتماعی بر موسیقی شعر

ناصرالدین شاه حسینی؛ محمد علی شریفیان

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 1-18

چکیده
  عوامل اجتماعی، محیط طبیعی و عوامل فیزیولوژیک (جسمانی) بر موسیقی بیرونی و کناری اشعار مؤثرند. در این مقاله، تأثیر این عوامل بر موسیقی بیرونی و کناری اشعار خاقانی شروانی و مسیح کاشانی بررسی و تجزیه و تحلیل ...  بیشتر
تأثیر رمانتیسم در آثار میرزاده عشقی
تأثیر رمانتیسم در آثار میرزاده عشقی

فاطمه مدرسی؛ علی صمدی

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 19-36

چکیده
  رمانتیسم جنبشی ادبی است که در اواخر قرن هیجدهم از انگلستان آغاز شد و اوایل  قرن نوزدهم زمانی که به اغلب کشورهای اروپایی، اروپای شرقی و حتی روسیه گسترش یافت به شکل یک مکتب ادبی ظهور کرد. این مکتب تأثیر ...  بیشتر
تحلیل و بررسی مفاهیم سبک در شعر شاعران پارسی گوی تا اوایل قرن نهم
تحلیل و بررسی مفاهیم سبک در شعر شاعران پارسی گوی تا اوایل قرن نهم

محمود بشیری؛ احمد رضایی

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 37-52

چکیده
  اگر دیوانهای شاعران زبان فارسی را از نظر توجه به مفاهیم و اصطلاحات ادبی، بررسی کنیم؛ در می‌یابیم آنان در خلال  اشعارشان دربارۀ بسیاری از اصطلاحات و مفاهیم ادبی  نظر داده اند؛ جالب اینکه دیدگاه آنان، ...  بیشتر
بازگشت ادبی در شعر فارسی افغانستان
بازگشت ادبی در شعر فارسی افغانستان

اسماعیل شفق؛ رضا چهرقانی

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 53-68

چکیده
  نهضت بازگشت ادبی در نیمه دوم قرن دوازدهم به همّت و اشارت شاعرانی از قبیل مشتاق (ف 1165ق) و شعله اصفهانی (ف1160ق) پدید آمد. انگیزه بنیانگذاران نهضت بازگشت، احیای شعر فارسی و نجات دادن آن از انحطاط و ابتذال سبک ...  بیشتر
معرفی کتاب « مطلع» و جایگاه آن در کتب بلاغی
معرفی کتاب « مطلع» و جایگاه آن در کتب بلاغی

یحیی کاردگر؛ فاطمه مهدوی

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 69-92

چکیده
   «مطلع» از متون بلاغی ـ عروضی قرن یازدهم هجری است که رضی‌الدّین محمد‌ بن محمد‌شفیع مستوفی از وزرای ادیب عصر صفویه، آن را به نگارش درآورده ­است. این اثر به اشاره خلیفه سلطان مازندرانی، وزیر ...  بیشتر
بررسی تطبیقی فعل مجهول در زبان‌های فارسی و عربی از منظر دستوری و معنایی
بررسی تطبیقی فعل مجهول در زبان‌های فارسی و عربی از منظر دستوری و معنایی

منصوره زرکوب؛ سارا رضایی

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 93-112

چکیده
  فعل از مهم‌ترین مقولات زبان و از ارکان اصلی جمله است که در فارسی و عربی به اقسام گاه مشابه تقسیم می‌شود. یکی از اقسام اصلی فعل که در هر دو زبان هم وجود دارد، فعل مجهول است. گرچه به ظاهر این تسمیه بین دو ...  بیشتر
بررسی ویژگیهای فعل در ترجمه تفسیر طبری
بررسی ویژگیهای فعل در ترجمه تفسیر طبری

محمّدرضا نجاریان؛ احمد حیدری

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 113-128

چکیده
  ترجمۀ تفسیر طبری، فراهم آمده در زمان سامانیان، قدیمی‌ترین ترجمۀ فارسی قرآن و از قدیمی‌ترین کتب نثر فارسی است. بررسی ویژگیهای نثر این کتاب که مطابق با نثر معیار آن روز و دور از حالت روایی و شاعرانه است، ...  بیشتر
تضاد و انواع آن در زبان فارسی
تضاد و انواع آن در زبان فارسی

محمّدرضا یوسفی؛ رقیه ابراهیمی شهر آباد

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، صفحه 129-154

چکیده
  تضاد یکی از پیوندهای معنایی میان کلمات و یکی از مؤلّفه‌های مهم زبان است که در بعد واژگانی در حوزه مطالعات دستور زبان قرار می‌گیرد و در بعد معنایی از مقولات بلاغی به حساب می‌آید. اهل زبان به طور ناخودآگاه ...  بیشتر