بررسی گونه‌های وزن در غزل شاعران بزرگ سده‌های دهم، یازدهم و دوازدهم
بررسی گونه‌های وزن در غزل شاعران بزرگ سده‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

محمّد حسین کرمی؛ محمّد مرادی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1389، صفحه 1-18

چکیده
  وزن از عناصر اصلی شعر است. در ادبیات فارسی به علّت ماهیت ویژه‌ای که این عنصر دارد، با وجود سال‌ها تلاش‌شاعران نوپرداز و شعر سپیدسرا، هنوز به عنوان شاخص اصلی شعر قلمداد می‌شود. در میان قالب‌های سنتی، ...  بیشتر
مقایسه ساختار تشبیهات مخزن الأسرار و مطلع الأنوار
مقایسه ساختار تشبیهات مخزن الأسرار و مطلع الأنوار

علیرضا نبی لو؛ مصطفی شیروی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1389، صفحه 35-62

چکیده
  در این مقاله تشبیهات مخزن الأسرار و مطلع الأنوار، از وجوه مختلفِ بلاغی؛ یعنی موضوعی، طرفین تشبیه،  زاویة تشبیه، ساختار شکلی، وجه شبه، ادات، حسی، عقلی و انتزاعی بودن، تشبیهات گسترده و فشرده، مفرد و ...  بیشتر
آسیب شناسی ساختار«شرح نویسی» در حوزة فهم متن ادبی (با نگاهی انتقادی به شرح های حافظ)
آسیب شناسی ساختار«شرح نویسی» در حوزة فهم متن ادبی (با نگاهی انتقادی به شرح های حافظ)

مهیار علوی مقدّم

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1389، صفحه 63-80

چکیده
   طبقه بندی سنّتی و گاه غیرعلمی، بر پیکرة نظام آموزشی و پژوهشی ادبیات فارسی سایه انداخته و عمدةً حوزة دانش و پژوهش ادبی به رشد و بالندگی چندانی دست نیافته است. شرح و تفسیر متن، با این هدف که پیچیدگی‌های ...  بیشتر
استعاره های نو و چند لایه در شعر خاقانی
استعاره های نو و چند لایه در شعر خاقانی

محمد امیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ مهدی دهرامی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1389، صفحه 81-96

چکیده
  استعاره از مهمترین ابزار انتقال زبان از کاربرد حقیقی به کاربرد مجازی و ادبی آن است و بیش از عناصر دیگر شعر در نوآوری و ایجاد سبک شخصی نقش دارد. خاقانی از نظر آفرینش استعارات بدیع و تازه در شمار خلّاق‌ترین ...  بیشتر
نقد و تحلیل تحریفات دیوان فلکی شروانی بر اساس نسخه‌های تازه یافته
نقد و تحلیل تحریفات دیوان فلکی شروانی بر اساس نسخه‌های تازه یافته

احمدرضا یلمه ها

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1389، صفحه 97-108

چکیده
  حکیم نجم‌الدین محمّد فلکی از شعرای معروف قرن ششم هجری است که در قصبه شماخی از توابع شروان متولّد شد. فلکی گوینده‌ای نازک خیال و شیرین سخن است که بر خلاف معاصران خود، به سهولت کلام و روانی سخن متمایل بود. ...  بیشتر
جایگاه قصر و حصر در علم معانی
جایگاه قصر و حصر در علم معانی

فاطمه جمالی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1389، صفحه 109-122

چکیده
  این پژوهش گامی در جهت بازبینی، نقد و تبیین جایگاه حصرو قصر به عنوان یکی از فصول مهم فنّ معانی و از ابزارهای بلاغی کارآمد در تحلیل متون است. این مبحث که مربوط به سطوح درونی کلام و لایه‌های پنهان اندیشة ...  بیشتر
تحلیل و نمادپردازی «پیامبر» نوشته جبران خلیل جبران با توجه به کهن‎الگوهای روان‌شناسی یونگ
تحلیل و نمادپردازی «پیامبر» نوشته جبران خلیل جبران با توجه به کهن‎الگوهای روان‌شناسی یونگ

طیبه جعفری

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1389، صفحه 123-134

چکیده
  «پیامبر»، نوشته جبران خلیل جبران، کتابی بسیار کم‌حجم؛ اما سرشار از مفاهیم عرفانی، دینی، اخلاقی و فلسفی است. این کتاب اگرچه در ظاهر کتابی ساده و آسان‎یاب می‌نماید؛ اما دارای درونمایه‎ای بسیار ...  بیشتر