کاربرد صفت در شعر معاصر
کاربرد صفت در شعر معاصر

لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی؛ سیدمرتضی هاشمی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.21765

چکیده
  هنجارگریزی از زبان معیار، انحراف از قوانین حاکم بر همنشینی واژه‌ها، افزودن قاعده‌هایی به برونۀ زبان معیار، به‌هم‌ریختن نحو جمله‌ها و دخل‌وتصرّف در ساختمان دستوری زبان معمول و متعارف، مجموعۀ روش‌هایی ...  بیشتر
تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تأکید بر نظریة ژنت
تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تأکید بر نظریة ژنت

صفیه توکلی مقدم؛ فاطمه کوپا

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.21766

چکیده
  تحلیل ساختاری زمان، یکی از رویکردهای جدید در حوزة نقد ادبی به حساب می­آید که دریافتی جامع از ابعاد زیبایی­شناختی و نظام نحوی حاکم بر داستان­ها ارائه می­کند. ژنت از جمله نظریه­پردازانی است که ...  بیشتر
بررسی تلمیح و اقتباس مضامین قرآنی و احادیث نبوی در مثنوی نه‌سپهر امیرخسرو دهلوی
بررسی تلمیح و اقتباس مضامین قرآنی و احادیث نبوی در مثنوی نه‌سپهر امیرخسرو دهلوی

امیدوار عالی محمودی؛ سید مهدی نوریان؛ محمد فشارکی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 33-52

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.21767

چکیده
  قرآن برای مسلمانان همواره سرچشمۀ الهام و بزرگ‌ترین مکتب برای پرورش مؤمنان و جویندگان حقیقت بوده است. ظاهر و باطن قرآن سرشار از زیبایی‌ها و رازهایی است که به فراخور استعداد و فهم متوسلان بدان، رخ می‌نماید. ...  بیشتر
تحلیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشتة فریبا وفی
تحلیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشتة فریبا وفی

تیمور مالمیر؛ چنور زاهدی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 53-66

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.21768

چکیده
  این مقاله به واکاوی ساختار روایی و شیوۀ خاص روایتگری در رمان بعد از پایان فریبا وفی پرداخته است. وی از داستان‌نویسان پرکار عصر ماست که از اولین رمان وی پرندة من تا کنون دغدغۀ او کاستن از گرفتاری‌‌های ...  بیشتر
بررسی چندمعنایی در پسوند اشتقاقی «ین» با تکیه بر متون ادبی
بررسی چندمعنایی در پسوند اشتقاقی «ین» با تکیه بر متون ادبی

علی اکبر باقری خلیلی؛ روجا آدینه پور باقری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 67-82

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.21770

چکیده
  واژة مشتق در دستورهای مبتنی بر نظریة ساختاری آن است که از یک تکواژ آزاد و دست کم یک وند ساخته شده­ باشد. بر اساس این نظریه، پایه­واژة کلمات مشتق الزاماً فعلی نیست و می­تواند اسمی و وصفی و... نیز باشد. ...  بیشتر
کارکرد جمله های مرکب در بوستان سعدی
کارکرد جمله های مرکب در بوستان سعدی

اکبر صیادکوه؛ حسن دست موزه

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.21772

چکیده
  افصح‌المتکلمین، سعدی شیرازی، از بزرگ‌ترین ارکان ادب پارسی است. بخشی از صیت و شهرت سعدی در گرو سعدی­نامه یا همان بوستان است که از مثنوی­های اخلاقی برجسته و باارزش حوزۀ زبان و ادب پارسی است. این کتاب ...  بیشتر
زبان، استعاره، حقیقت (بررسی نقش استعاره در تکوین پساساختارگرایی: با تکیه بر آرای دریدا)
زبان، استعاره، حقیقت (بررسی نقش استعاره در تکوین پساساختارگرایی: با تکیه بر آرای دریدا)

فردین حسین پناهی؛ سید اسعد شیخ احمدی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 103-118

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.21775

چکیده
  پساساختارگرایان، به‌ویژه دریدا، با تکیه بر فرآیندها و سازوکارهایی چون تعویق، فاصله، ردّ (trace) و غیریت، به نقد تقابل‌های دوگانه و رویکردهای مبتنی بر متافیزیک پرداخته‌اند. با وجود تأکید پساساختارگرایی ...  بیشتر
ریخت‌شناسی منظومۀ گل و نوروز خواجوی کرمانی، براساس نظریۀ ولادیمیر پراپ
ریخت‌شناسی منظومۀ گل و نوروز خواجوی کرمانی، براساس نظریۀ ولادیمیر پراپ

حمیدرضا فرضی؛ فرناز فخیمی فاریابی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 119-132

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.93862

چکیده
  ریخت‌شناسی قصه‌های عامیانه در سال 1928م. با فرمالیست روسی «ولادیمیر پراپ» آغاز شد‌‌. اساس کار وی بر پایۀ اعمال شخصیت‌های قصه نهاده شده است و در سال‌های اخیر‌‌، یکی از شیوه‌های رایج در تحلیل ساختاری ...  بیشتر