بررسی تطبیقی عنصر داستانی کشمکش و مکانیسم‌های دفاعی فروید در داستان فرود شاهنامه
بررسی تطبیقی عنصر داستانی کشمکش و مکانیسم‌های دفاعی فروید در داستان فرود شاهنامه

فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ غلامحسین مددی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.93906

چکیده
  کنش‌ها و واکنش‌های دفاعی در برابر فشارهای روانی همواره از موضوعات مشترک روان‌شناسی و ادبیات بوده است. در این زمینه، داستان یکی از بهترین جایگاه‌ها برای شناخت و ارائة این کنش‌ها و واکنش‌هاست و می‌تواند ...  بیشتر
اختلاف معنا در جناس تام
اختلاف معنا در جناس تام

محمد اجاقی؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ محمد رحیمی خویگانی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 17-28

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.94042

چکیده
  جناس یکی از مهم‌ترین انواع بدیع لفظی است که اختلاف معنا و اشتراک لفظ، دو رکن یا دو شرط تحقق نوع تام آن است. ولی تا کنون بنا به دلایل مختلفی به آن اندازه که درباره همسانی لفظی دو واژه متجانس بحث شده، به ناهمسانی‌شان ...  بیشتر
خلاقیّت بلاغی مولانا در کاربرد آیه‎های قرآن (با تمرکز بر استعاره، تشبیه و پارادکس)
خلاقیّت بلاغی مولانا در کاربرد آیه‎های قرآن (با تمرکز بر استعاره، تشبیه و پارادکس)

سید ناصر جابری اردکانی؛ حسین سلیمی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.94210.0

چکیده
  مولانا، در کاربرد آیات در مثنوی خود، نوآوری‌های مهمی دارد که تا کنون دربارۀ آن پژوهش برجسته‌ای انجام نشده است. قرآن خود معجزۀ بلاغت است و زمینه‌ای برای آفرینش واژگان و ترکیباتی بدیع و هنری در مثنوی ...  بیشتر
رویکرد بینامتنی در آموزه های تعلیمی پروین اعتصامی و مولوی
رویکرد بینامتنی در آموزه های تعلیمی پروین اعتصامی و مولوی

فاطمه کاکاوند قلعه نویی؛ عفت نجار نوبری

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 47-56

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.94099.0

چکیده
  تحلیل با رویکرد «بینامتنی» ارتباط یک متن با سایر متون پیشین یا معاصر آن متن را بررسی می‌کند. بینامتنیت از ابداعات «ژولیا کریستوا» بود که بعدها با تحقیقات «ژرار ژنت» بسط و گسترش یافت و ...  بیشتر
نشانه‌شناسی تقابل‌های ساختاری داستان بیژن و منیژه
نشانه‌شناسی تقابل‌های ساختاری داستان بیژن و منیژه

صدیقه (پوران) علیپور

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 57-64

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.93289.0

چکیده
  نشانه‌شناسی دانشی است در زمینۀ مطالعۀ نشانه‌ها و چگونگی کاربرد آنها در متن که با عنوان دکترین نشانه‌ها از آن یاد می‌شود. زبان‌شناسان، در طول تاریخ مطالعات نشانه‌شناختی، پدیدۀ نشانه را از دیدگاه‌های ...  بیشتر
بررسی کارکردهای هنری قافیه در شعر دفاع مقدس (مجموعه های همصدا با حلق اسماعیل، ریشه در ابر و تولد در میدان)
بررسی کارکردهای هنری قافیه در شعر دفاع مقدس (مجموعه های همصدا با حلق اسماعیل، ریشه در ابر و تولد در میدان)

یوسف کرمی چمه؛ سیدمرتضی هاشمی باباحیدری؛ غلامحسین شریفی ولدانی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 65-78

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.94092.0

چکیده
  یکی از ارکان مهم شعر که از دیرباز توجه شعرشناسان را جلب کرده قافیه است؛ به گونه­ای که در برخی کتاب‌های عروض و قافیه، شعر با وجود قافیه از سایر قالب­های کلامی متمایز می­شود. قافیه قابلیت­های زیباشناسانۀ ...  بیشتر
بررسی متن شناسی و سبکی «نورس چمن» در فنّ ترسّل
بررسی متن شناسی و سبکی «نورس چمن» در فنّ ترسّل

سید امیر جهادی؛ حمیدرضا خوارزمی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 79-90

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.94127.0

چکیده
  کتابت و دبیری در شمار مشاغل شریف و ارزشمند دیوانی است و از دیرباز نقشی مهم و محوری در دواوین سلطنت و خلافت و به موازات آن به گونه­ای غیر‌رسمی در اجتماع ایفا کرده­است. کاتبان و منشیان برای این فنّ شریف، ...  بیشتر
ویژگی های متکلم بلیغ براساس دیدگاه‌های بلاغیون از آغاز تا امروز
ویژگی های متکلم بلیغ براساس دیدگاه‌های بلاغیون از آغاز تا امروز

محبوبه همتیان

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 91-102

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.94223.0

چکیده
  بلاغیون و منتقدان ادبی پیش از عبدالقاهرجرجانی دربارة اصطلاح «بلاغت» کلیاتی را بیان‌ کرده ­اند، اما در هیچ‌یک از آثارشان به طور روشن و دقیق دربارة حد و مرز بلاغت کلام یا متکلم بلیغ سخن نگفته­اند. ...  بیشتر