بررسی روابط متقابل عناصر زبانی، ادبی و ایدئولوژی نویسنده در آثار سعید عاکف
1. بررسی روابط متقابل عناصر زبانی، ادبی و ایدئولوژی نویسنده در آثار سعید عاکف

حمید جعفری قریه علی؛ زهرا سید یزدی؛ ناهید میری

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.125779.1940

چکیده
  انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدّس از عمده‌ترین عواملی بودند که سبب شدند در چهار دهۀ اخیر بسیاری از آثار ایدئولوژیک و اعتقادی ظهور یابند. آثاری که به‌صراحت اعتقادات مردم را بازتاب می‌دهند. در این‌گونه ...  بیشتر
معرفی و بررسی ویژگی‌های زبانی حماسۀ مذهبی صحیفۀ قاصریه
2. معرفی و بررسی ویژگی‌های زبانی حماسۀ مذهبی صحیفۀ قاصریه

حمیدرضا خوارزمی؛ سید امیر جهادی حسینی

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.126770.1963

چکیده
  صحیفۀ قاصریه سرودۀ غلامرضا قاصر کرمانی از شاعران دورۀ قاجاری، در پنج مقصد است: مقصد نخست به حسب حال نویسنده، مقصد دوم شهادت اطفال در حادثۀ عاشورا، به‌خصوص طفلان مسلم، عبدالله بن حسن و علی‌اصغر، مقصد ...  بیشتر
بررسی هنجارگریزی معنایی در مثنوی‌های «حسن گلوسوز» و «ساقی‌نامۀ میکدۀ شوق» رشید تبریزی
3. بررسی هنجارگریزی معنایی در مثنوی‌های «حسن گلوسوز» و «ساقی‌نامۀ میکدۀ شوق» رشید تبریزی

شهلا حاج طالبی؛ سید مهدی نوریان؛ قربانعلی ابراهیمی

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.125823.1942

چکیده
  در نظریۀ فرمالیسم وجه شعری براثر عدول از هنجار زبان برای اغراض هنری پدید می‌آید. از مهم‌ترین این شیوه‌ها در زبان خودکار، هنجارگریزی معنایی است که با کاربرد صورت‌های خیالی و ایجاد روابط معنایی بدیع ...  بیشتر
تلمیح در گذر از ترجمه؛ موردپژوهی: ترجمۀ انگلیسی داستان شاهزادگان در هفت‎ پیکر نظامی
4. تلمیح در گذر از ترجمه؛ موردپژوهی: ترجمۀ انگلیسی داستان شاهزادگان در هفت‎ پیکر نظامی

محمود صفری؛ لیلا نیک نسب

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 61-76

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.126860.1964

چکیده
  ترجمۀ هریک از انواع متون، با چالش‌ها و دشواری‌های خاص خود همراه است. در این میان، شاید بتوان گفت ترجمۀ شعر به‌سبب اهمیت صورت و معنا در نوع برداشت و واکنش برانگیخته‌شده در مخاطب، چالش‌برانگیزتر است. ...  بیشتر