شیوه‌ها و شگردهای تأکید در شاهنامه؛ با تمرکز بر مطالعة داستان کاموس کشانی
شیوه‌ها و شگردهای تأکید در شاهنامه؛ با تمرکز بر مطالعة داستان کاموس کشانی

الهام فرمهینی فراهانی؛ حسن حیدری؛ علی صباغی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.122706.1845

چکیده
  در یک متن ادبی برخی از جمله ها اهمیت بیشتری دارند و سخنوران برخی از مفاهیم را با شدت و حدّت بیشتری بیان می کنند یا آنها را به نحوی برجسته می ­سازند. تأکید این امکان را میسّر می ­سازد. این پژوهش به بررسی ...  بیشتر
واکاوی ترجمه‌های عین‌القضات همدانی در تمهیدات
واکاوی ترجمه‌های عین‌القضات همدانی در تمهیدات

عزیزالله دباغی ورنوسفادرانی؛ سمانه فرهادی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 25-42

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.123652.1878

چکیده
  این پژوهش[1] با الهام از چارچوب نظریِ «تاریخ ­نگاریِ خُرد» (آدامو، 2006) روش ترجمة عین­­‌القضات در تمهیدات را به بحث می‌گذارد. بدین­ منظور، پس از مرور پیشینۀ مطالعاتی و معرفی اجمالیِ مبانی نظری ...  بیشتر
مطالعة برجسته‌ترین شگردهای بلاغی و بدیعی غزل عطار؛ بلاغت در خدمت انتقال مفاهیم عرفانی
مطالعة برجسته‌ترین شگردهای بلاغی و بدیعی غزل عطار؛ بلاغت در خدمت انتقال مفاهیم عرفانی

پروین رضائی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 43-58

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.127391.1978

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعة و بررسی برجسته‌ترین فنون بلاغی غزلیات دیوان عطار است. جامعة آماری این مطالعه غزلیات عطار است و ابیاتی که عطار فراتر از بدیع لفظی به همسوسازی این آرایه‌ها با دیدگاه و دستگاه اندیشگانی ...  بیشتر
کارکرد بلاغی و ساختاری آیۀ 17 سورۀ انفال در شرح التعرف و مرصادالعباد با رویکرد بینامتنیت
کارکرد بلاغی و ساختاری آیۀ 17 سورۀ انفال در شرح التعرف و مرصادالعباد با رویکرد بینامتنیت

تقی اجیه؛ فاطمه قادری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 59-76

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.121464.1795

چکیده
  برخی شگردهای بلاغی در متون، به ویژگی‌های سبکی تبدیل شده‌اند. یکی از راه‌های بررسی این ویژگی‌های سبکی در متون مختلف تحلیل بینامتنی است. این موضوع در متون عرفانی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این متون زبانی ...  بیشتر
شبکة واژگانی، صفت و قیدسازی‌های فریدون توللی در چارپاره‌های رها و نافه
شبکة واژگانی، صفت و قیدسازی‌های فریدون توللی در چارپاره‌های رها و نافه

علی محمد محمودی؛ الهام رستاد

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 77-96

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.126073.1948

چکیده
  فریدون توللی از پیشاهنگان تحول‌خواهی در زبان و تصویر شعر فارسی معاصر است. این شاعر با رویکردی نوگرایانه به وادی شعر گام نهاد و نظرات مبتنی بر نوآوری و لزوم تحول در شعر را در دیباچة دفتر شعر «رها» ...  بیشتر
استخدام پرورده، گونه‌ای نویافته در بلاغت فارسی
استخدام پرورده، گونه‌ای نویافته در بلاغت فارسی

مجید عزیزی؛ یاسر دالوند

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 97-114

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.119247.1712

چکیده
  اهل بلاغت استخدام را دارای سه حوزۀ استخدام تشبیهی، غیرتشبیهی و استخدام ضمیر می‌دانند. استخدام ضمیر بیشتر مربوط به زبان عربی است و در زبان فارسی کاربرد چندانی ندارد؛ اما دوگونۀ دیگر، در متون ادبی فارسی ...  بیشتر
گره‌افکنی و بحران‌سازی در عناصر روایت رمان آناکارنینا
گره‌افکنی و بحران‌سازی در عناصر روایت رمان آناکارنینا

محمدرضا نصر اصفهانی؛ مرضیه السادات فاطمی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 115-128

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.119723.1729

چکیده
  «تعلیق و انتظار» کیفیتی ناظر بر پیچیدگی، بحران و گره‌خوردن حوادث داستان است که خواننده را به پرسش و پیگیری ادامة داستان وامی‌دارد. این صفت ازجمله تکنیک‌ها و عناصر حذف‌ناشدنی داستان‌های مدرن ...  بیشتر
بررسی روان‌شناختی شخصیت فریدون و ضحاک براساس نظریة شخصیت آبراهام مزلو
بررسی روان‌شناختی شخصیت فریدون و ضحاک براساس نظریة شخصیت آبراهام مزلو

فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ علی محمدی آسیابادی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 129-150

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.125198.1929

چکیده
  انسان کامل و ارائة تصویری گویا و روشن از او از موضوعات بحث‌انگیز در علوم انسانی ازجمله ادبیات و روان‌شناسی است. در میان نظریه‌های شخصیت و از نگرش‌های نو در روان‌شناسی، نظریة انسان‌گرایی است که در ...  بیشتر
بهره‌گیری خلّاقانۀ مولانا از ویژگی ترکیبی زبان فارسی
بهره‌گیری خلّاقانۀ مولانا از ویژگی ترکیبی زبان فارسی

سید ناصر جابری اردکانی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 151-168

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.126683.1961

چکیده
  توانایی مولانا در واژه‌سازی کم‌نظیر و شاید در دنیای شعر فارسی بی‌نظیر باشد و در این مقاله تنها بخشی از عملکرد او را در زمینۀ واژه‌سازی بحث و بررسی شده است. بر این اساس در این پژوهش تلاش می‌شود در دو ...  بیشتر
تحلیل جامعه‌شناختی ضعف صمیمیت عاطفی در تغزلات غنایی فرخی سیستانی
تحلیل جامعه‌شناختی ضعف صمیمیت عاطفی در تغزلات غنایی فرخی سیستانی

امید ذاکری کیش

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 169-186

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.127920.1996

چکیده
  فرخی سیستانی ازجمله شاعرانی است که تغزلات او دربردارندۀ ویژگی‌های چند طبقۀ مهم اجتماعی است. در این مقاله گزاره‌هایی که در تغزلات وی رابطۀ عاشق و معشوق را از نظر عاطفی، کم‌رنگ جلوه می‌دهد، نمود «ضعف ...  بیشتر