فواید لغوی و تازگی‌های ترکیبی «مثنوی دِوَل‌رانی و خضرخان» امیرخسرو دهلوی
فواید لغوی و تازگی‌های ترکیبی «مثنوی دِوَل‌رانی و خضرخان» امیرخسرو دهلوی

امیرحسین دولتشاهی؛ سید مهدی نوریان

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.117421.1628

چکیده
  منظومة دِوَل‌رانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی افزون‌بر دارابودن نکته‌های آگاهی‌بخش از تاریخ، فرهنگ، اجتماعیات و محیط طبیعیِ هندوستانِ قرن هفتم و اوایل قرن هشتم درزمینة نوع کاربرد واژگان زبان فارسی نیز ...  بیشتر
شعر بی‌نام، شعر بی‌تاریخ (عنوان ‌و عنوان‌شناسی سروده‌های منوچهر آتشی)
شعر بی‌نام، شعر بی‌تاریخ (عنوان ‌و عنوان‌شناسی سروده‌های منوچهر آتشی)

حافظ حاتمی؛ زهرا صالحی ساداتی؛ مروارید جواد پور نوبندگانی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.126741.1962

چکیده
  عنوان شعر در نقد و بررسی شعر معاصر، درآمدی برای ورود و حضور در جهان شعر و احساس و اندیشة شاعرانه است. این عنصر ارزشمند، یکی از برجسته‌ترین وجوه تفاوت و تمایز شعر نو با شعر سنتی به ‌شمار می‌آید. در شعر ...  بیشتر
تحلیل چگونگی بازتاب مفاهیم رمزگونۀ داستان گنبد سیاه هفت‌پیکر در نگارۀ نسخۀ مصور خمسۀ نظامی مدرسۀ عالی شهید مطهری
تحلیل چگونگی بازتاب مفاهیم رمزگونۀ داستان گنبد سیاه هفت‌پیکر در نگارۀ نسخۀ مصور خمسۀ نظامی مدرسۀ عالی شهید مطهری

فرزانه مهریار؛ شهرزاد نیازی؛ مرتضی رشیدی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 49-64

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.126396.1953

چکیده
  در نسخ مصور، متن ادبی مبنا و پایۀ شکل‌گیری نگاره‌هاست و نگارگر برای انتقال مفاهیم از متن ادبی به تصویر، از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌کند و نمادگرایی از مؤثرترین ابزارهای انتقال معنا برای هنرمندان ...  بیشتر
نگاهی نو به بحر‌های عروضی بر پایة دانگ‌های موسیقی
نگاهی نو به بحر‌های عروضی بر پایة دانگ‌های موسیقی

مهران محبوبی مقدم؛ علی حیدری

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 65-80

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.129272.2027

چکیده
  نامشخص‌ بودن معیار ساخت ارکان اصلی عروضی و بحر‌های نوزده‌گانه بدون پیروی از منطقی درست در ایجاد آن‌ها، کاستی‌های بسیاری به‌ویژه در فهم و به‌خاطر سپردن نام‌های اوزان عروضی به‌ وجود آورده است. ازآن‌رو ...  بیشتر
بررسی کارکردهای زبانی بی‌ادبی در بخش نخست ابومسلم‌نامۀ ابوطاهر طرطوسی برپایۀ نظریۀ کالپپر
بررسی کارکردهای زبانی بی‌ادبی در بخش نخست ابومسلم‌نامۀ ابوطاهر طرطوسی برپایۀ نظریۀ کالپپر

هاجر میرزایی؛ راضیه حجتی زاده

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 81-100

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.128749.2011

چکیده
  ادب و بی‌ادبی از پدیده‌های زبانی رایجی‌ است که در تعاملات روزمرۀ اجتماعی نمود گسترده‌ای می‌یابد. اگر بتوان سطوح مختلفی ازقبیل: شناختی، هیجانی- ادراکی، زیبایی‌شناختی و رفتاری را در یک تعامل شناسایی ...  بیشتر
بررسی و تحلیل سبک‌شناسی نسخۀ خطی مثنوی «درّ مکنون» فقیر دهلوی
بررسی و تحلیل سبک‌شناسی نسخۀ خطی مثنوی «درّ مکنون» فقیر دهلوی

مرضیه دوستانی علی آباد؛ محمدهادی خالق زاده؛ جلیل نظری

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 101-122

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.126648.1959

چکیده
  فقیر دهلوی از شاعران فارسی در قرن 12 هجری، شاعری شیعی‌مذهب و زاده‌شده در دارالخلافۀ شاه‌جهان‌آباد است که از وی آثار زیادی ازجمله مثنوی «درّ مکنون» به ‌جا مانده است. این مثنوی عاشقانه، داستان عشق ...  بیشتر
بررسی هنجارگریزی‌های ساختاری در عناصر زبانی غزلیات عطار نیشابوری؛ براساس نظریۀ زبان‌شناختی جفری لیچ
بررسی هنجارگریزی‌های ساختاری در عناصر زبانی غزلیات عطار نیشابوری؛ براساس نظریۀ زبان‌شناختی جفری لیچ

اکبر صیادکوه؛ حسین شمس الدینی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 125-146

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.128472.2006

چکیده
  از اصلی‌ترین عوامل پیدایش سبک‌ ادبی، هنجارگریزی و بسامد آن در اثر ادبی است که باعث تشخّص و برجستگی زبان اثر ادبی می‌شود. بهره‌گیری از شیوه‌های جدید سبک‌شناسی برای تجزیه و تحلیل متون ادبی، دریچه‌ای ...  بیشتر
‏«هرکه شیرینی فروشد، مشتری بر وی بجوشد»؛ نگرشی به عناصر غنایی‌ساز کلام سعدی در غزلیات
‏«هرکه شیرینی فروشد، مشتری بر وی بجوشد»؛ نگرشی به عناصر غنایی‌ساز کلام سعدی در غزلیات

مرتضی عباسی؛ غلامحسین شریفی ولدانی؛ طاهره خوشحال دستجردی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 147-164

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.102126.1193

چکیده
  بوطیقا یا طرز و انواع ادبی از زمان‌های گذشته از مباحث اصلی نقد ادبی بوده و به قدمت مکاتب فکری- فلسفی و ادبی یونان است. در این حوزه که به نوعی شیوه و رستة آثار ادبی در آن مشخص می‌شود، هر اثر بنابر داشتن ویژگی‌هایی ...  بیشتر
بررسی ظرایف معنایی در بخش‌هایی از هفت‌پیکر بر پایۀ تحلیل لایۀ نحوی
بررسی ظرایف معنایی در بخش‌هایی از هفت‌پیکر بر پایۀ تحلیل لایۀ نحوی

غلامحسین مددی؛ ابراهیم استاجی؛ علی تسنیمی؛ اعظم استاجی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 165-184

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.126985.2015

چکیده
  در آثار برجستۀ ادبی، ظرایف هنریِ خاصی در نحوۀ کاربرد واحدهای زبانی در لایه‌های مختلف وجود دارد. هفت‌پیکر نیز از آثاری است که در سطوح مختلفِ آن از ظرفیت‎های زبانی متنوّعی به‌منظورِ برجستگی، تولید ...  بیشتر
نگاهی تطبیقی به التفات در برجسته‌ترین کتب بلاغی زبان فارسی
نگاهی تطبیقی به التفات در برجسته‌ترین کتب بلاغی زبان فارسی

رضا قاسمی؛ امیرحسین همتی؛ اصغر رضا پوریان

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 185-198

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.121416.1792

چکیده
  نظر به اینکه بلاغت از دیرباز معیاری برای زیبایی‌شناسی عناصر ادبی و نقد و ارزشیابی شعر و نثر فارسی و عربی بوده، مباحث و مسائل این دانش، زمینه‌سار نوعی نقد روشمند و معتبر در ادبیات فارسی شده است. هدف این ...  بیشتر