دوره 15 (1401)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
انعکاس فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی
انعکاس فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

یوسف عزیزیان؛ تقی پورنامداریان

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، صفحه 1-34

چکیده
  محمّدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک) از شاعران معاصر ماست که هم در حوزۀ نقد و تصحیح متون هم در حوزۀ شعر و شاعری و تحقیقات ادبی دستی توانا دارد. توغّل او در میراث شعری و فرهنگی و تنوّع مطالعات او سبب شده است که در ...  بیشتر
تحلیل نوعی تداخل زمانی در متون روایی قدیم
تحلیل نوعی تداخل زمانی در متون روایی قدیم

محمود براتی خوانساری؛ حسن زیاری؛ امیر ضیغمی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، صفحه 35-44

چکیده
  زمان از ویژگی‌های انحصاری فعل است و در توالی جملات در یک متن مطابقت زمان افعال معمولاً رعایت شده و عدول از آن بدون دلیل، خلاف قاعده به شمار می‌رود و سوال برانگیز است؛ اما در متون روایی بنا به دلایلی گاهی ...  بیشتر
فرضیّه تعلّق «نوفل» در لیلی‌ و مجنون به‌ گروه عیّاران و فتیان
فرضیّه تعلّق «نوفل» در لیلی‌ و مجنون به‌ گروه عیّاران و فتیان

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدّم؛ ابراهیم استاجی؛ عباس محمدیان

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، صفحه 45-60

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر شناخت و تحلیل شخصیت نوفل و طبقۀ اجتماعی او در لیلی‌ و مجنون و بررسی نقش این شخصیت‌گذاری در جریان رویدادها بوده است. این پژوهش به ­ روش کتابخانه­ای و در دو بخش انجام یافته ...  بیشتر
«از توارد تا سرقت ادبی»
«از توارد تا سرقت ادبی»

سید جواد مرتضایی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، صفحه 61-70

چکیده
  سرقت ادبی از دیرباز تا امروز، در متون بلاغی و مباحث نقد ادبی، به انواعی تقسیم شده است و افزون بر آن بحثی دربارۀ تأثیرپذیری شاعران از یکدیگر و توارد به میان آمده است. به نظر می‌رسد، جز مورد «نسخ و انتحال» ...  بیشتر
دو شاعر با یک تخلص، عرشی یزدی و عرشی اکبر آبادی
دو شاعر با یک تخلص، عرشی یزدی و عرشی اکبر آبادی

احمدرضا یلمه ها

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، صفحه 71-80

چکیده
  این پژوهش بر آن است تا به بررسی و تحلیل زندگی و شعر دو شاعر سده‌های دهم و یازدهم هجری بپردازد که با فاصله زمانی نسبتاً کوتاهی با یکدیگر می‌زیسته‌اند و هر دو یک تخلّص داشته‌اند. طهماسب قلی بیگ یزدی از ...  بیشتر
سبک شناسی رسایل خواجه عبدالله انصاری
سبک شناسی رسایل خواجه عبدالله انصاری

تقی اجیه؛ آزاده پوده

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، صفحه 81-96

چکیده
  در این مقاله به سبک‌شناسی چند رسالۀ برگزیده از خواجه‌عبدالله انصاری پرداخته شده است. توجه به ویژگی‌های  سبک‌شناختی در سده اخیر در میان ادیبان و سخنوران اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه سبک ادبی هر نویسنده ...  بیشتر
ریخت شناسی قصّه های غزلیّات عطّار
ریخت شناسی قصّه های غزلیّات عطّار

علی گراوند

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، صفحه 97-114

چکیده
  قصه‌پردازی در غزل میراثی است که از شاعران پیشین به عطّار رسیده و او آن را گسترش داده است. عطّار در حدود 872 غزل، 62 قصّه (حدوداً در هر 14 غزل، یک قصّه) آورده که بیشتر نتیجۀ احوال عرفانی و تجربیات روحانی اوست. ...  بیشتر
شیوه‌های روایت سینمایی در غزل امروز
شیوه‌های روایت سینمایی در غزل امروز

محسن محمدی فشارکی؛ پانته آ صفائی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، صفحه 115-130

چکیده
  در این مقاله به بررسی ساختارشناسانه غزل امروز و تحقیق در شیوه­های روایت در غزل دهه­های اخیر پرداخته شده است. غزل که در همۀ دوره‌ها پرمخاطب‌ترین و جدی‌ترین صورت‌های شعر فارسی بوده، در دوران معاصر ...  بیشتر
رده‌بندی و آسیب‌‌شناسی پژوهش‌های سبک‌شناسی فارسی و راه‌حل‌های پیشنهادی
رده‌بندی و آسیب‌‌شناسی پژوهش‌های سبک‌شناسی فارسی و راه‌حل‌های پیشنهادی

مریم درپر

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، صفحه 131-142

چکیده
  محور اصلی مقالۀ حاضر رده­بندی پژوهش­های انجام‌شده در حوزه سبک­شناسی فارسی و شناخت آسیب­های این مطالعات است؛ با هدف شناسایی شاخه‌های مربوط به هریک از مطالعات و پژوهش­های انجام‌گرفته در سبک­شناسی ...  بیشتر
پدیدارشناسی غنا در اشعا نظامی و امیرخسرو (با تکیه بر لیلی و مجنون)
پدیدارشناسی غنا در اشعا نظامی و امیرخسرو (با تکیه بر لیلی و مجنون)

سیده زیبا بهروز

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، صفحه 143-156

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی پدیدارشناسانۀ غنا در اشعار نظامی و امیرخسرو به‌ویژه در دو منظومۀ لیلی و مجنون است. این دو منظومه که از نمودهای برجستۀ ادب غنایی‌اند باوجود تشابهات فراوان، تفاوت‌های اساسی ابژکتیو ...  بیشتر