بررسی انتقادی دیوان خاقانی تصحیح علی عبدالرّسولی از نظر اوزان عروضی
بررسی انتقادی دیوان خاقانی تصحیح علی عبدالرّسولی از نظر اوزان عروضی

نصرالله امامی؛ نعیم مراونه

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 1-8

چکیده
  بررسی دیوان خاقانی به تصحیح علی عبدالرّسولی گویای آن است که تشخیص اوزان و بحور عروضی موارد قابل تأمّلی دارد که ناشی از سهوهای مصحّح است. این کاستی­ها اگرچه در کنار رنج و دقت نظر آن استاد زنده­یاد در ...  بیشتر
بررسی ساختار شناختی مقامات حمیدی و گلستان سعدی
بررسی ساختار شناختی مقامات حمیدی و گلستان سعدی

اسماعیل شفق؛ علی آسمند جونقانی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 9-22

چکیده
  این پژوهش با تحلیل ساختارشناسانۀ دو اثر گلستان سعدی و مقامات حمیدی به بیان تشابهات و تمایزات آنها از ابعاد گوناگون ساختاری می‌پردازد. مقامه‌نویسی یکی از پیچیده‌ترین و متکلف‌ترین سبک‌های نوشتاریِ ...  بیشتر
پیدایش و تحول چهار پاره سرایی در ایران
پیدایش و تحول چهار پاره سرایی در ایران

باقر صدری نیا

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 23-32

چکیده
  دربارۀ «چهار‌پاره» یا «دوبیتی‌های پیوسته» پیش از این به‌اجمال و اشاره، اینجا و آنجا سخن به میان آمده است، اما در مورد پیدایش، تحول و به‌ویژه تأثیر شعر نوگرای عثمانی بر رویکرد شاعران ایرانی ...  بیشتر
رمزگشایی شطحیّات بر پایه علم معانی
رمزگشایی شطحیّات بر پایه علم معانی

احمد گلی؛ ویدا دستمالچی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 33-46

چکیده
  شطحیّات به دلیل پیوند گسترده ای که با تجارب روحی و ضمیر ناخودآگاه، زبان و ادبیّات، دین و تجارب مذهبی، اجتماع و شرایط فرهنگی دارند، در مواجهه با تفسیر، اغلب پیچیده و گاه بی معنا قلمداد می شوند. حال آنکه ...  بیشتر
بررسی کاربرد معنایی تخلّص شمس در غزل های مولوی
بررسی کاربرد معنایی تخلّص شمس در غزل های مولوی

زهره احمدی پور اناری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 47-64

چکیده
  تخلّص در غزل ، نام شعری شاعر است که اغلب غزلسرایان آن را در مقطع غزل، یا ابیات ماقبل آن ، ذکر می کنند .جلال الدّین محمّد بلخی ، مشهور به مولانا ،از عارفان و غزلسرایان بزرگ قرن هفتم است که 3229غزل سروده و به ...  بیشتر
زحافات عروضی تابع نظمی دقیق
زحافات عروضی تابع نظمی دقیق

علی حیدری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 65-72

چکیده
  این مقاله به بررسی شیوه‌های قدیم بیان زحافات در کتاب‌های عروضی و ارائۀ روشی نو و علمی برای آن می‌پردازد. زحافات یا تغییراتِ احیاناً جزئی و جایزی که در افاعیل عروضی رخ می­دهند، در عروض سنتی و جدید کاربرد ...  بیشتر
سطوح بلاغی خیال در تصاویر شعر معاصر
سطوح بلاغی خیال در تصاویر شعر معاصر

حسن دلبری؛ فریبا مهری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 73-86

چکیده
  هدف مقاله حاضر آن است تا با بررسی روند تصویرسازی‌های ادبی در قلمرو تخیّلات شاعرانه که از مباحث بنیادین و قابل‌توجّه در بلاغت امروزی است؛ به معرفی سطوح مختلف خیال در این تصاویر بپردازد. مساله بنیادی ...  بیشتر
«بررسی تطبیقی گلستان سعدی با مختصات نثر موزون و مسجّع در بلاغت عربی»
«بررسی تطبیقی گلستان سعدی با مختصات نثر موزون و مسجّع در بلاغت عربی»

طاهر لاوژه؛ رحیم کوشش؛ عبدالله طلوعی آذر

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 87-102

چکیده
  در میان صنایع بدیعی، کمتر آرایه‌ای را می‌توان یافت که از نظر اهمیّت، ارزش سجع و موازنه را در آفرینش آثار منثور کلاسیک فارسی دارا باشد. نثری که بر این اساس شکل می‌گیرد، نثر موزون و مسجّع است که نوعی از ...  بیشتر
بررسی کاربرد استعاره در تاریخ وصاف
بررسی کاربرد استعاره در تاریخ وصاف

علیرضا محمودی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 103-120

چکیده
  این پژوهش با هدف نمایاندن هرچه بیشتر زیبایی­های ادبی کتاب تاریخ وصّاف صورت پذیرفته است. این اثر که در عالم ادب کمتر شناخته شده است، از جملۀ برجسته­ترین آثار نثر فنی تاریخی است که نگارندۀ آن یعنی وصاف‌الحضره ...  بیشتر
فرهنگ ّفرهنگ
فرهنگ ّفرهنگ

زهرا نصر اصفهانی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 121-132

چکیده
  میرزا ابوالقاسم شیرازی متخلّص به «فرهنگ»، خوشنویس و شاعر قرن سیزدهم ه. ق، فرزند وصال شیرازی است. وی آثار ارزنده‌ای را چون دیوان شعر، فرهنگِ فرهنگ، رساله طب‌البله، شرح حدائق‌السحر و شرح و ترجمه ...  بیشتر