نوآوری و قالب‌شکنی در شعر شیخ سعدالدین احمد انصاری
نوآوری و قالب‌شکنی در شعر شیخ سعدالدین احمد انصاری

نجف جوکار؛ محمد حسین کرمی؛ حبیب الله کاشفی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20550

چکیده
  در این مقاله، بیشتر قالب‌های شعر کهن فارسی، به گونۀ ترکیبِ دو یا چند قالب در یک شعر، کاویده شده و‌ محور پژوهش، ساختارشکنی‌ها و قالب‌شکنی‌های شیخ سعدالدین انصاریِ کابلی، در حوزۀ ادب فارسی پرداخته شده ...  بیشتر
«تأکید مجاز» و پیوند آن با «ابهام متن»
«تأکید مجاز» و پیوند آن با «ابهام متن»

امیر صالح معصومی؛ محمد خاقانی اصفهانی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 15-26

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20551

چکیده
  «مجاز» از مشهورترین پدیده‌های زبانی در زبان‌شناسی عربی است. یکی از شرایط به کارگرفتن مجاز همراه ساختن آن با «قرینه» است. وظیفه قرینه جلوگیری از برداشت معنی حقیقی از واژه‌ای است که به صورت ...  بیشتر
حرف شرط «اگر»‌ در دستور زبان فارسی و معادل‌های آن در زبان عربی
حرف شرط «اگر»‌ در دستور زبان فارسی و معادل‌های آن در زبان عربی

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ سیدمحمد رضا ابن الرسول؛ منصوره زرکوب

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 27-42

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20552

چکیده
    ترجمه جمله‌های شرطی به دلیل منطبق نبودن ساختار نحوی دو زبان فارسی و عربی، همواره مشکلاتی برای مترجم پدید می‌آورد. یکی از جوانب این دشواری ناشی از انطباق نداشتن ادوات شرط فارسی و عربی است؛ بدین معنی ...  بیشتر
انواع شهرآشوب و کهن ترین شهرآشوب صنفی
انواع شهرآشوب و کهن ترین شهرآشوب صنفی

بتول مهدوی؛ محمد بهنام فر؛ مصطفی شمس الدینی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 43-54

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20553

چکیده
  شهرآشوب در لغت به معنی کسی است که به لحاظ زیبایی شهر را بیاشوبد و به عبارتی ترکیب وصفی است برای توصیف زیبارویان فتنه‌انگیز و در اصطلاح ادبی به اشعاری اطلاق می‌شود که شاعر در آن، شهر، اهل شهر یا درباریان ...  بیشتر
سبک شناسی تاریخ بلعمی
سبک شناسی تاریخ بلعمی

علی محمدی آسیابادی؛ سید کاظم موسوی؛ طیبه صابری

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 55-64

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20554

چکیده
  سبک‌شناسی آثار گذشتگان موجب به دست آوردن درک بهتری از آن آثار و زبان به‌کاررفته در آن خواهد شد. تاریخ بلعمی یکی از قدیمی‌ترین کتاب‌‌‌‌ها به زبان دری است که تا امروز از دستبرد حوادث مصون مانده است. ...  بیشتر
تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه‌ای سبکی
تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه‌ای سبکی

سید جواد مرتضایی؛ سید محسن حسینی وردنجانی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 65-78

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20555

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌‌های تصویر در قصاید خاقانی- از شاعران سرآمد پارسی‌گو و صاحب سبک- است. خلق تصاویر بدیع، شگرف و معماگونه آن هم در روزگاری که کوشش شاعران، بیشتر در تقلید، تلفیق و تکرار مضامین ...  بیشتر
ارزیابی آرایه های حروفی در بدیع فارسی از دیدگاه زبان شناسی، آواشناسی و واج شناسی
ارزیابی آرایه های حروفی در بدیع فارسی از دیدگاه زبان شناسی، آواشناسی و واج شناسی

مرتضی حیدری

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20556

چکیده
  هدف مقاله حاضر آن است تا ثابت کند آرایه­هایی که در کتاب­های بدیع فارسی با مبنا قرار دادن حروف الفبا شناسانده شده‌اند، فاقد دقّت علمی و زیبایی­شناختی هستند. این پژوهش بر اساس دانش­های زبان­شناسی، ...  بیشتر
بررسی شگردهای ایجاد انسجام در اشعار قیصر امین پور با تکیه بر نظریۀ زبان‌شناسی هالیدی
بررسی شگردهای ایجاد انسجام در اشعار قیصر امین پور با تکیه بر نظریۀ زبان‌شناسی هالیدی

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 101-118

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20557

چکیده
    یکی از نظریه­های زبان­شناسی که در عصر حاضر در تحلیل متون ادبی به کار گرفته می­شود، نظریۀ زبان­شناسی هالیدی است. هالیدی، ارتباط معنایی، لفظی، نحوی و منطقی یک متن را انسجام می ‌ نامد و عوامل ...  بیشتر
غنای قافیه در خسرو و شیرین نظامی
غنای قافیه در خسرو و شیرین نظامی

محمدحسین سرداغی؛ ناهید نصرآزادانی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 119-132

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20558

چکیده
    نشان دادن هنر قافیه اندیشی نظامی در سرودن منظومه خسرو و شیرین و ارزش‌های نهفته در آن سبب آشکار شدن برجستگی این اثر در بین آثار نظامی و حتی آثاری است که به تقلید از آن سروده شده است. هر چند کمال هنری ...  بیشتر
فرمالیسم و شعر اندیشه محور از منظر آثار و دیدگاه‌های طاهره صفارزاده
فرمالیسم و شعر اندیشه محور از منظر آثار و دیدگاه‌های طاهره صفارزاده

غلامحسین شریفی ولدانی؛ بهنام رستمی جونقانی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 133-148

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20559

چکیده
    این پژوهش بر نقد جنبش ‌ادبی فرمالیسم در تحلیل متون ادبی با تکیه بر آثار و دیدگاه‌های طاهره صفارزاده استوار است. این جنبش که در سال 1914م. با انتشار مقال ۀ ‌«رستاخیز واژه‌ها » نوشتۀ‌‌ ویکتور ...  بیشتر
تاریخچه قصاید مصنوع فارسی و معرّفی دو قصیده مصنوع ناشناخته از دو شاعر گمنام
تاریخچه قصاید مصنوع فارسی و معرّفی دو قصیده مصنوع ناشناخته از دو شاعر گمنام

علیرضا شعبانلو

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 149-172

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20560

چکیده
  قصاید مصنوع که بیشتر در آنها قواعد عروض و قافیه و صنایع شعری طرح می‌شود، یکی از شیوه‌های ارائه ادب تعلیمی است که سرایندگان آنها در سایه عرض هنر، به آموزش هنرهای ادبی نیز توجه کرده‌اند. در پژوهش‌های ...  بیشتر
سبک شناسی ‌نفثه المصدور زیدری نسوی
سبک شناسی ‌نفثه المصدور زیدری نسوی

فریدون طهماسبی؛ سولماز مظفری

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 173-188

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20561

چکیده
    نظریۀ ساختارگرایی به عنوان یکی از مؤثرترین نظریه‌های قرن حاضر پذیرفته شده است. هدف غایی آن را «کشف و دست یافتن به راز پنهان و جنبه‌های زبان‌‌شناختی اثر ادبی» از طریق عناصر ساختاری اثر دانسته‌اند. ...  بیشتر
صُوَر حُسن تعلیل در شعر حافظ
صُوَر حُسن تعلیل در شعر حافظ

قدرت قاسمی پور؛ پروین گلی زاده

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 204-189

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20562

چکیده
    در این مقاله به صناعت حُسن تعلیل در شعر حافظ پرداخته می­شود. حسن تعلیل صناعتی است که در آن شاعر دلیلی ادعایی برای پدیده­ای می­آفریند یا بین دو پدیده رابطۀ علت و معلولیِ تخیّلی ایجاد می­کند. ...  بیشتر
تحلیل وضعیت آغازین در منظومه خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت‎پیکر نظامی
تحلیل وضعیت آغازین در منظومه خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت‎پیکر نظامی

طیبه جعفری

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 205-216

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20563

چکیده
  عنصر «شروع» یا «وضعیت آغازین»، یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های داستانی است که نقشی برجسته در رویکرد مخاطب و نوع خوانش وی از اثر دارد؛ بدین مفهوم ‏که چگونگی شروع داستان تا حد زیادی تکلیف خواننده ...  بیشتر