بررسی نظرهای زبانی در المعجم شمس قیس
بررسی نظرهای زبانی در المعجم شمس قیس

طاهره موسی زاده مقدم؛ محمود مهرآوران؛ اقدس فاتحی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.115672.1575

چکیده
  کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم شمس قیس رازی از متون قرن هفتم، در موضوع بلاغت، عروض، قافیه و یکی از مهم‌ترین منابع برای سخن‌سنجی است. نویسنده در بخش قافیه علاوه بر قوانین قافیه، مطالبی در دستور زبان ...  بیشتر
ویژگی‌های ناگفتة شعر و فضای ادبی عصر قاجار
ویژگی‌های ناگفتة شعر و فضای ادبی عصر قاجار

محمد ابراهیم ایرج پور

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 15-30

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.114723.1531

چکیده
  تحقیقات اصیل و بنیادی دربارة موضوع شعر دورة بازگشت و عصر پس از صفویه، نسبت به دوره‌های دیگر شعر فارسی بسیار اندک است. این مقطع تاریخی شاید به‌دلیل تقلید و تکرار از دیگر دوره‌های ادبی کم‌اهمیت‌تر باشد؛ ...  بیشتر
بررسی وجوه تشابه سبکی - زبانی شاهنامة فردوسی با ویس‌ و رامین فخرالدین اسعد گرگانی
بررسی وجوه تشابه سبکی - زبانی شاهنامة فردوسی با ویس‌ و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

زهرا سید یزدی؛ حمید جعفری قریه علی؛ فاطمه استوار

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 31-46

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.114526.1525

چکیده
  شاهنامة حکیم ابوالقاسم فردوسی منظومه‌ای جاودان از عصر سامانی و غزنوی است که ایرانیان تا حد زیادی حفظ زبان و ملّیت ایرانی را در بحران‌های ادوار مختلف مدیون این اثر بی‌بدیل هستند. شاهنامه از جنبه‌های ...  بیشتر
دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی
دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی

الهیار افراخته؛ فاطمه مدرسی؛ بهمن نزهت

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 47-68

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.116187.1590

چکیده
  نهاد، بخشی از جمله و رکن اصلی کلام است. برای ذکر نهاد باتوجه‌به احوال مخاطب دلایل بلاغی متعدد ذکر کرده‌اند. این مقاله بر آن است تا اغراض بلاغی ذکر نهاد را در حکایت شیخ صنعان، از منطق‌الطیر عطار، بررسی ...  بیشتر
نقد و بررسی مباحث بلاغی در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف
نقد و بررسی مباحث بلاغی در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف

امید شاه‌مرادی؛ محمدجعفر یاحقی؛ عارف نوشاهی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 69-82

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.117932.1652

چکیده
  امروزه یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعات ادبی، نقد و بررسی آثار بلاغی از منظرهای مختلف است؛ این‌گونه مطالعات، به‌خصوص زمانی که روی آثار کهن‌تر و با دیدی انتقادی انجام شود، اهمیتی دوچندان می‌یابد. ...  بیشتر
صفت‌های شاعرانه، هنر پنهان در تاریخ بیهقی
صفت‌های شاعرانه، هنر پنهان در تاریخ بیهقی

سهیل فتّاحی؛ موسی پرنیان؛ غلامرضا سالمیان

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 83-96

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.118501.1679

چکیده
  تاریخ بیهقی، روایت‌کنندة اوضاع و احوال خاندان غزنوی در زمان حکومت مسعود است. بیهقی در جای‌جای این تاریخ داستان‌وار کوشیده‌است گزارشی مستند و دقیق از رخدادها را به خواننده بدهد؛ اما گرایش او به شاعرانگی ...  بیشتر
خوانش تطبیقی نگاه شفیعی‌کدکنی و عزّالدین اسماعیل به کارکرد سنت ادبی در مدرنیسم
خوانش تطبیقی نگاه شفیعی‌کدکنی و عزّالدین اسماعیل به کارکرد سنت ادبی در مدرنیسم

داود شیروانی؛ حجت رسولی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 97-110

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.116878.1612

چکیده
  سنت و مدرنیسم از مؤلفه‌های مهم ادبیات و نقد ادبی معاصر به‌شمار می‌آید که بسیاری از ناقدان ادبیات عربی و فارسی معاصر ازجمله عزالدین اسماعیل و محمدرضا شفیعی‌کدکنی بدان پرداخته‌اند. این دو شخصیت ادبی ...  بیشتر
بررسی انگیزه‌ها و ابزارهای زبانی محاکات تقبیحی در مثنوی معنوی
بررسی انگیزه‌ها و ابزارهای زبانی محاکات تقبیحی در مثنوی معنوی

راضیه حجتی زاده

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.117678.1636

چکیده
  آلن و بوریج در کتاب زبان به‌مثابۀ سپر و سلاح به دو کارکرد زبان‌شناختی-کاربردشناختیِ موجود در یک متن اشاره می‌کنند‌؛ زبان حسن‌تعبیری به‌مثابۀ سپر و زبان قبح‌تعبیری به‌مثابۀ سلاح. میزان و نحوۀ حضور ...  بیشتر
شگردهای ذهنی و زبانی در غم‌سروده‌های قیصر
شگردهای ذهنی و زبانی در غم‌سروده‌های قیصر

حدیث کلهری؛ رسول حیدری؛ علی نوری

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 131-144

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.119955.1742

چکیده
  اندوه‌زدگی در عین پختگی و اثرگذاری، از ویژگی‌های برجستۀ شعر قیصر امین‌پور است و گونه‌های اندوه فردی، اجتماعی و فلسفی، پایه و بن‌مایۀ بیشینۀ شعرهای او شده است. مسئله اصلی این جستار، واکاوی مهم‌ترین ...  بیشتر
تحلیل مقایسه‌ای ساختار و محتوای شعر شاعران زن معاصر؛ مطالعۀ موردی: صفارزاده، راکعی، کاشانی و وحیدی
تحلیل مقایسه‌ای ساختار و محتوای شعر شاعران زن معاصر؛ مطالعۀ موردی: صفارزاده، راکعی، کاشانی و وحیدی

محمد حسن سورانی حیدری؛ شهرزاد نیازی؛ مرتضی رشیدی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 145-160

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.120264.1752

چکیده
  شاعران از قدیم تا امروز برای بیان ذهنیّات خود از روش خاص خود استفاده کرده و همین روش خاص باعث شده ازنظر زبان، محتوا و قالب، آثارشان از دیگری متمایز شود و هریک سبک خاص خود را رقم بزنند؛ بر همین سیاق، شاعران ...  بیشتر